CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Kombinētā Nomenklatūra, 2014 (KN 2014)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
2309 10 31
----- kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara
10.92.10 
Gatavā mājdzīvnieku barība
2309 10 33
----- kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no svara
10.92.10 
Gatavā mājdzīvnieku barība
2309 10 39
----- kuros piena produktu saturs ir vismaz 50 % no svara
10.92.10 
Gatavā mājdzīvnieku barība
2309 10 51
----- kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara
10.92.10 
Gatavā mājdzīvnieku barība
2309 10 53
----- kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no svara
10.92.10 
Gatavā mājdzīvnieku barība
2309 10 59
----- kuros piena produktu saturs ir vismaz 50 % no svara
10.92.10 
Gatavā mājdzīvnieku barība
2309 10 70
--- kas nesatur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu, bet satur piena produktus
10.92.10 
Gatavā mājdzīvnieku barība
2309 10 90
-- citādi
10.92.10 
Gatavā mājdzīvnieku barība
2309 90 10
-- zivju vai jūras zīdītāju šķīstošās atliekas
10.91.10 
Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas
2309 90 20
-- produkti, kas minēti šīs nodaļas 5. papildu piezīmē
10.91.10 
Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas
2309 90 31
------ kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara
10.91.10 
Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas
2309 90 33
------ kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no svara
10.91.10 
Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas
2309 90 35
------ kuros piena produktu saturs ir vismaz 50 %, bet nepārsniedz 75 % no svara
10.91.10 
Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas
2309 90 39
------ kuros piena produktu saturs ir vismaz 75 % no svara
10.91.10 
Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas
2309 90 41
------ kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara
10.91.10 
Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas
2309 90 43
------ kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no svara
10.91.10 
Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas
2309 90 49
------ kuros piena produktu saturs ir vismaz 50 % no svara
10.91.10 
Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas
2309 90 51
------ kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara
10.91.10 
Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas
2309 90 53
------ kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no svara
10.91.10 
Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas
2309 90 59
------ kuros piena produktu saturs ir vismaz 50 % no svara
10.91.10 
Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas
2309 90 70
---- kas nesatur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu un maltodekstrīna sīrupu, bet satur piena produktus
10.91.10 
Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas
2309 90 91
---- biešu mīkstums ar pievienotu melasi
10.91.10 
Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas
2309 90 96
---- citādi
10.91.10 
Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas
2401 10 35
-- ēnā kaltēta gaišā tabaka
01.15.10 
Neapstrādāta tabaka
2401 10 60
-- saulē kaltēta austrumu tipa tabaka
01.15.10 
Neapstrādāta tabaka
2401 10 70
-- ēnā kaltēta tumšā tabaka
01.15.10 
Neapstrādāta tabaka
2401 10 85
-- dūmos kaltēta tabaka
01.15.10 
Neapstrādāta tabaka
2401 10 95
-- citāda
01.15.10 
Neapstrādāta tabaka
2401 20 35
-- ēnā kaltēta gaišā tabaka
01.15.10 
Neapstrādāta tabaka
2401 20 60
-- saulē kaltēta austrumu tipa tabaka
01.15.10 
Neapstrādāta tabaka
2401 20 70
-- ēnā kaltēta tumšā tabaka
01.15.10 
Neapstrādāta tabaka
2401 20 85
-- dūmos kaltēta tabaka
01.15.10 
Neapstrādāta tabaka
2401 20 95
-- citāda
01.15.10 
Neapstrādāta tabaka
2401 30 00
- tabakas atkritumi
12.00.20 
Tabakas atkritumi
2402 10 00
- cigāri, Manilas cigāri un cigarilli, kas satur tabaku
12.00.11 
Cigāri, Manilas cigāri, cigarellas un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem
2402 20 10
-- ar krustnagliņām
12.00.11 
Cigāri, Manilas cigāri, cigarellas un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem
2402 20 90
-- citādas
12.00.11 
Cigāri, Manilas cigāri, cigarellas un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem
2402 90 00
- citādi
12.00.11 
Cigāri, Manilas cigāri, cigarellas un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem
2403 11 00
-- ūdenspīpes tabaka, kas minētas šīs nodaļas 1. piezīmē par apakšpozīcijām
12.00.19 
Citādi pārstrādāta tabaka un tabakas aizstājēji; homogenizēta vai atjaunota tabaka; tabakas ekstrakti un esences
2403 19 10
--- tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 500 g
12.00.19 
Citādi pārstrādāta tabaka un tabakas aizstājēji; homogenizēta vai atjaunota tabaka; tabakas ekstrakti un esences

Page 61/234  
Top