CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Kombinētā Nomenklatūra, 2014 (KN 2014)
Target classification: Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
0307 29 05
--- kūpinātas, čaulā vai bez tās, arī termiski apstrādātas pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā, bet citādi nesagatavotas
10.20.34 
Citādi sagatavoti vai konservēti vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki
0307 29 10
---- saldētas svētceļnieku gliemenes (Pecten maximus)
10.20.32 
Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti mīkstmieši
0307 29 90
---- citādas
10.20.32 
Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti mīkstmieši
0307 31 10
--- Mytilus spp.
03.00.42 
Citi dzīvi, svaigi vai atdzesēti gliemji un ūdenī dzīvojoši bezmugurkaulnieki, kas nav audzēti audzētavā
0307 31 90
--- Perna spp.
03.00.42 
Citi dzīvi, svaigi vai atdzesēti gliemji un ūdenī dzīvojoši bezmugurkaulnieki, kas nav audzēti audzētavā
0307 39 05
--- kūpinātas, čaulā vai bez tās, arī termiski apstrādātas pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā, bet citādi nesagatavotas
10.20.34 
Citādi sagatavoti vai konservēti vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki
0307 39 10
---- Mytilus spp.
10.20.32 
Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti mīkstmieši
0307 39 90
---- Perna spp.
10.20.32 
Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti mīkstmieši
0307 41 10
--- sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
03.00.42 
Citi dzīvi, svaigi vai atdzesēti gliemji un ūdenī dzīvojoši bezmugurkaulnieki, kas nav audzēti audzētavā
0307 41 92
---- Loligo spp.
03.00.42 
Citi dzīvi, svaigi vai atdzesēti gliemji un ūdenī dzīvojoši bezmugurkaulnieki, kas nav audzēti audzētavā
0307 41 99
---- citādi
03.00.42 
Citi dzīvi, svaigi vai atdzesēti gliemji un ūdenī dzīvojoši bezmugurkaulnieki, kas nav audzēti audzētavā
0307 49 05
--- kūpināti, arī termiski apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā, bet citādi nesagatavoti
10.20.34 
Citādi sagatavoti vai konservēti vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki
0307 49 09
------ mazās sēpijas (Sepiola rondeleti)
10.20.32 
Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti mīkstmieši
0307 49 11
------ citādas
10.20.32 
Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti mīkstmieši
0307 49 18
----- citādas
10.20.32 
Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti mīkstmieši
0307 49 31
------ parastie kalmāri (Loligo vulgaris)
10.20.32 
Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti mīkstmieši
0307 49 33
------ garspuru kalmāri (Loligo pealei)
10.20.32 
Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti mīkstmieši
0307 49 35
------ Loligo patagonica
10.20.32 
Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti mīkstmieši
0307 49 38
------ citādi
10.20.32 
Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti mīkstmieši
0307 49 59
----- citādi
10.20.32 
Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti mīkstmieši
0307 49 71
---- sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
10.20.32 
Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti mīkstmieši
0307 49 92
----- Loligo spp.
10.20.32 
Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti mīkstmieši
0307 49 99
----- citādi
10.20.32 
Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti mīkstmieši
0307 51 00
-- dzīvi, svaigi vai dzesināti
03.00.42 
Citi dzīvi, svaigi vai atdzesēti gliemji un ūdenī dzīvojoši bezmugurkaulnieki, kas nav audzēti audzētavā
0307 59 05
--- kūpināti, arī termiski apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā, bet citādi nesagatavoti
10.20.34 
Citādi sagatavoti vai konservēti vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki
0307 59 10
---- saldēti
10.20.32 
Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti mīkstmieši
0307 59 90
---- citādi
10.20.32 
Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti mīkstmieši
0307 60 10
-- kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termiski apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā, bet citādi nesagatavoti
10.20.34 
Citādi sagatavoti vai konservēti vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki
0307 60 90
-- citādi
01.49.23 
Gliemeži (izņemot jūras gliemežus), svaigi, atdzesēti, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā
0307 71 00
-- dzīvas, svaigas vai dzesinātas
03.00.42 
Citi dzīvi, svaigi vai atdzesēti gliemji un ūdenī dzīvojoši bezmugurkaulnieki, kas nav audzēti audzētavā
0307 79 10
--- kūpinātas, čaulā vai bez tās, arī termiski apstrādātas pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā, bet citādi nesagatavotas
10.20.34 
Citādi sagatavoti vai konservēti vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki
0307 79 30
--- svītrotās veneras vai citas cietgliemenes (Veneridae), saldētas
10.20.33 
Citi ūdens bezmugurkaulnieki, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti
0307 79 90
--- citādas
10.20.33 
Citi ūdens bezmugurkaulnieki, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti
0307 81 00
-- dzīvas, svaigas vai dzesinātas
03.00.42 
Citi dzīvi, svaigi vai atdzesēti gliemji un ūdenī dzīvojoši bezmugurkaulnieki, kas nav audzēti audzētavā
0307 89 10
--- kūpinātas, čaulā vai bez tās, arī termiski apstrādātas pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā, bet citādi nesagatavotas
10.20.34 
Citādi sagatavoti vai konservēti vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki
0307 89 90
--- citādas
10.20.33 
Citi ūdens bezmugurkaulnieki, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti
0307 91 10
--- Šautras kalmāri (Todarodes sagittatus)
03.00.42 
Citi dzīvi, svaigi vai atdzesēti gliemji un ūdenī dzīvojoši bezmugurkaulnieki, kas nav audzēti audzētavā
0307 91 90
--- citādi
03.00.42 
Citi dzīvi, svaigi vai atdzesēti gliemji un ūdenī dzīvojoši bezmugurkaulnieki, kas nav audzēti audzētavā
0307 99 10
--- kūpināti, čaulā vai bez tās, arī termiski apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā, bet citādi nesagatavoti
10.20.34 
Citādi sagatavoti vai konservēti vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki
0307 99 11
---- Illex spp.
10.20.33 
Citi ūdens bezmugurkaulnieki, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti

Page 18/234  
Top