CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Kombinuotoji Nomenklatūra, 2014 (KN 2014)
Target classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
2939 44 00
-- Norefedrinas ir jo druskos
21.10.53 
Glikozidai, augaliniai alkaloidai, jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai
2939 49 00
-- Kiti
21.10.53 
Glikozidai, augaliniai alkaloidai, jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai
2939 51 00
-- Fenetilinas (INN) ir jo druskos
21.10.53 
Glikozidai, augaliniai alkaloidai, jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai
2939 59 00
-- Kiti
21.10.53 
Glikozidai, augaliniai alkaloidai, jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai
2939 61 00
-- Ergometrinas (INN) ir jo druskos
21.10.53 
Glikozidai, augaliniai alkaloidai, jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai
2939 62 00
-- Ergotaminas (INN) ir jo druskos
21.10.53 
Glikozidai, augaliniai alkaloidai, jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai
2939 63 00
-- Lizergo rūgštis ir jos druskos
21.10.53 
Glikozidai, augaliniai alkaloidai, jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai
2939 69 00
-- Kiti
21.10.53 
Glikozidai, augaliniai alkaloidai, jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai
2939 91 00
-- Kokainas, ekgoninas, levometamfetaminas, metamfetaminas (INN), metamfetamino racematas; jų druskos, esteriai ir kiti dariniai
21.10.53 
Glikozidai, augaliniai alkaloidai, jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai
2939 99 00
-- Kiti
21.10.53 
Glikozidai, augaliniai alkaloidai, jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai
2940 00 00
Chemiškai gryni cukrūs, išskyrus sacharozę, laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę; cukrų eteriai, cukrų acetaliai ir cukrų esteriai bei jų druskos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2937, 2938 arba 2939 pozicijoje
21.10.40 
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, chemiškai grynas cukrus; kiti, niekur kitur nepriskirti, cukraus eteriai ir cukraus esteriai bei jų druskos
2941 10 00
- Penicilinai ir jų dariniai, kurių molekulės turi penicilano rūgšties molekulės struktūrą; jų druskos
21.10.54 
Antibiotikai
2941 20 30
-- Dihidrostreptomicinas, jo druskos, esteriai ir hidratai
21.10.54 
Antibiotikai
2941 20 80
-- Kiti
21.10.54 
Antibiotikai
2941 30 00
- Tetraciklinai ir jų dariniai; jų druskos
21.10.54 
Antibiotikai
2941 40 00
- Chloramfenikolis ir jo dariniai; jų druskos
21.10.54 
Antibiotikai
2941 50 00
- Eritromicinas ir jo dariniai; jų druskos
21.10.54 
Antibiotikai
2941 90 00
- Kiti
21.10.54 
Antibiotikai
2942 00 00
Kiti organiniai junginiai
20.14.64 
Fermentai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, organiniai junginiai
3001 20 10
-- Žmogaus kilmės
21.10.60 
Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos
3001 20 90
-- Kiti
21.10.60 
Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos
3001 90 20
-- Žmogaus kilmės
21.10.60 
Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos
3001 90 91
--- Heparinas ir jo druskos
21.10.60 
Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos
3001 90 98
--- Kiti
21.10.60 
Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos
3002 10 10
-- Imuniniai serumai
21.20.21 
Imuniniai serumai ir vakcinos
3002 10 91
--- Hemoglobinas, kraujo globulinai ir serumo globulinai
21.20.21 
Imuniniai serumai ir vakcinos
3002 10 98
--- Kiti
21.20.21 
Imuniniai serumai ir vakcinos
3002 20 00
- Medicininės vakcinos
21.20.21 
Imuniniai serumai ir vakcinos
3002 30 00
- Veterinarinės vakcinos
21.20.21 
Imuniniai serumai ir vakcinos
3002 90 10
-- Žmonių kraujas
21.10.60 
Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos
3002 90 30
-- Gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje
21.10.60 
Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos
3002 90 50
-- Mikroorganizmų kultūros
21.10.60 
Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos
3002 90 90
-- Kiti
21.10.60 
Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos
3003 10 00
- Kurių sudėtyje yra penicilinų arba jų darinių, turinčių penicilano rūgšties struktūrą, arba streptomicinų ar jų darinių
21.20.11 
Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilino ar kitų antibiotikų
3003 20 00
- Kurių sudėtyje yra kitų antibiotikų
21.20.11 
Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilino ar kitų antibiotikų
3003 31 00
-- Kurių sudėtyje yra insulino
21.20.12 
Vaistai, kurių sudėtyje yra hormoninių preparatų, bet nėra antibiotikų
3003 39 00
-- Kiti
21.20.12 
Vaistai, kurių sudėtyje yra hormoninių preparatų, bet nėra antibiotikų
3003 40 20
-- Kurio sudėtyje yra efedrino arba jo druskų
21.20.13 
Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų ar jų darinių, bet nėra hormoninių preparatų ar antibiotikų
3003 40 30
-- Kurio sudėtyje yra pseudoefedrino (INN) arba jo druskų
21.20.13 
Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų ar jų darinių, bet nėra hormoninių preparatų ar antibiotikų
3003 40 40
-- Kurio sudėtyje yra norefedrino arba jo druskų
21.20.13 
Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų ar jų darinių, bet nėra hormoninių preparatų ar antibiotikų

Page 85/234  
Top