CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Kombinuotoji Nomenklatūra, 2014 (KN 2014)
Target classification: Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
2309 10 31
----- Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės
10.92.10 
Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas
2309 10 33
----- Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų
10.92.10 
Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas
2309 10 39
----- Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 50 % masės pieno produktų
10.92.10 
Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas
2309 10 51
----- Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės
10.92.10 
Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas
2309 10 53
----- Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų
10.92.10 
Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas
2309 10 59
----- Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 50 % masės pieno produktų
10.92.10 
Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas
2309 10 70
--- Kurių sudėtyje nėra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo, bet yra pieno produktų
10.92.10 
Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas
2309 10 90
-- Kitas
10.92.10 
Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas
2309 90 10
-- Tirpus žuvų arba jūros žinduolių maistas
10.91.10 
Paruošti pašarai ūkio gyvuliams, išskyrus liucernų rupinius ir granules
2309 90 20
-- Produktai, nurodyti šio skirsnio 5 papildomojoje pastaboje
10.91.10 
Paruošti pašarai ūkio gyvuliams, išskyrus liucernų rupinius ir granules
2309 90 31
------ Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės
10.91.10 
Paruošti pašarai ūkio gyvuliams, išskyrus liucernų rupinius ir granules
2309 90 33
------ Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų
10.91.10 
Paruošti pašarai ūkio gyvuliams, išskyrus liucernų rupinius ir granules
2309 90 35
------ Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 50 %, bet mažiau kaip 75 % masės pieno produktų
10.91.10 
Paruošti pašarai ūkio gyvuliams, išskyrus liucernų rupinius ir granules
2309 90 39
------ Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 75 % masės pieno produktų
10.91.10 
Paruošti pašarai ūkio gyvuliams, išskyrus liucernų rupinius ir granules
2309 90 41
------ Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės
10.91.10 
Paruošti pašarai ūkio gyvuliams, išskyrus liucernų rupinius ir granules
2309 90 43
------ Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų
10.91.10 
Paruošti pašarai ūkio gyvuliams, išskyrus liucernų rupinius ir granules
2309 90 49
------ Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 50 % masės pieno produktų
10.91.10 
Paruošti pašarai ūkio gyvuliams, išskyrus liucernų rupinius ir granules
2309 90 51
------ Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės
10.91.10 
Paruošti pašarai ūkio gyvuliams, išskyrus liucernų rupinius ir granules
2309 90 53
------ Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų
10.91.10 
Paruošti pašarai ūkio gyvuliams, išskyrus liucernų rupinius ir granules
2309 90 59
------ Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 50 % masės pieno produktų
10.91.10 
Paruošti pašarai ūkio gyvuliams, išskyrus liucernų rupinius ir granules
2309 90 70
---- Kurių sudėtyje nėra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo, bet yra pieno produktų
10.91.10 
Paruošti pašarai ūkio gyvuliams, išskyrus liucernų rupinius ir granules
2309 90 91
---- Cukrinių runkelių becukrė masė su melasos priedais
10.91.10 
Paruošti pašarai ūkio gyvuliams, išskyrus liucernų rupinius ir granules
2309 90 96
---- Kiti
10.91.10 
Paruošti pašarai ūkio gyvuliams, išskyrus liucernų rupinius ir granules
2401 10 35
-- Šviesoje ore vytintas („light air-cured“) tabakas
01.15.10 
Neperdirbtas tabakas
2401 10 60
-- Saulėje vytintas („sun-cured“) Oriental tabakas
01.15.10 
Neperdirbtas tabakas
2401 10 70
-- Tamsoje ore vytintas („dark air-cured“) tabakas
01.15.10 
Neperdirbtas tabakas
2401 10 85
-- Dūmuose vytintas („flue-cured“) tabakas
01.15.10 
Neperdirbtas tabakas
2401 10 95
-- Kitas
01.15.10 
Neperdirbtas tabakas
2401 20 35
-- Šviesoje ore vytintas („light air-cured“) tabakas
01.15.10 
Neperdirbtas tabakas
2401 20 60
-- Saulėje vytintas („sun-cured“) Oriental tabakas
01.15.10 
Neperdirbtas tabakas
2401 20 70
-- Tamsoje ore vytintas („dark air-cured“) tabakas
01.15.10 
Neperdirbtas tabakas
2401 20 85
-- Dūmuose vytintas („flue-cured“) tabakas
01.15.10 
Neperdirbtas tabakas
2401 20 95
-- Kitas
01.15.10 
Neperdirbtas tabakas
2401 30 00
- Tabako liekanos
12.00.20 
Tabako atliekos
2402 10 00
- Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako
12.00.11 
Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku ar tabako pakaitalais
2402 20 10
-- Su gvazdikėlių priedais
12.00.11 
Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku ar tabako pakaitalais
2402 20 90
-- Kitos
12.00.11 
Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku ar tabako pakaitalais
2402 90 00
- Kiti
12.00.11 
Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku ar tabako pakaitalais
2403 11 00
-- Vandens pypkių tabakas, nurodytas šio skirsnio 1 subpozicijų pastaboje
12.00.19 
Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; homogenizuotas arba regeneruotas tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos
2403 19 10
--- Tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 500 g
12.00.19 
Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; homogenizuotas arba regeneruotas tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos

Page 61/234  
Top