CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Tullitaulukko, 2014 (CN 2014)
Target classification: Euroopan talousyhteisön tilastollinen toimialoittainen tuoteluokitus, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
2939 44 00
-- norefedriini ja sen suolat
21.10.53 
Glykosidit, kasvialkaloidit, niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset
2939 49 00
-- muut
21.10.53 
Glykosidit, kasvialkaloidit, niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset
2939 51 00
-- fenetylliini (INN) ja sen suolat
21.10.53 
Glykosidit, kasvialkaloidit, niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset
2939 59 00
-- muut
21.10.53 
Glykosidit, kasvialkaloidit, niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset
2939 61 00
-- ergometriini (INN) ja sen suolat
21.10.53 
Glykosidit, kasvialkaloidit, niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset
2939 62 00
-- ergotamiini (INN) ja sen suolat
21.10.53 
Glykosidit, kasvialkaloidit, niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset
2939 63 00
-- lysergihappo ja sen suolat
21.10.53 
Glykosidit, kasvialkaloidit, niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset
2939 69 00
-- muut
21.10.53 
Glykosidit, kasvialkaloidit, niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset
2939 91 00
-- kokaiini, ekgoniini, levometamfetamiini, metamfetamiini (INN), metamfetamiinirasemaatti; niiden suolat, esterit ja muut johdannaiset
21.10.53 
Glykosidit, kasvialkaloidit, niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset
2939 99 00
-- muut
21.10.53 
Glykosidit, kasvialkaloidit, niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset
2940 00 00
Kemiallisesti puhtaat sokerit, muut kuin sakkaroosi, laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi); sokerieetterit, sokeriasetaalit ja sokeriesterit sekä niiden suolat, ei kuitenkaan nimikkeen 2937, 2938 tai 2939 tuotteet
21.10.40 
Kemiallisesti puhtaat sokerit, muualle luokittelemattomat; sokerieetterit ja sokeriesterit ja niiden suolat, muualle luokittelemattomat
2941 10 00
- penisilliinit ja niiden penisillaanihapporakenteiset johdannaiset; niiden suolat
21.10.54 
Antibiootit
2941 20 30
-- dihydrostreptomysiini, sen suolat, esterit ja hydraatit
21.10.54 
Antibiootit
2941 20 80
-- muut
21.10.54 
Antibiootit
2941 30 00
- tetrasykliinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat
21.10.54 
Antibiootit
2941 40 00
- klooriamfenikoli ja sen johdannaiset; niiden suolat
21.10.54 
Antibiootit
2941 50 00
- erytromysiini ja sen johdannaiset; niiden suolat
21.10.54 
Antibiootit
2941 90 00
- muut
21.10.54 
Antibiootit
2942 00 00
Muut orgaaniset yhdisteet
20.14.64 
Entsyymit ja muut orgaaniset yhdisteet, muualle luokittelemattomat
3001 20 10
-- ihmisperäiset
21.10.60 
Rauhaset ja muut elimet; niiden uutteet ja muut ihmis- ja eläinaineet, muualle luokittelemattomat
3001 20 90
-- muut
21.10.60 
Rauhaset ja muut elimet; niiden uutteet ja muut ihmis- ja eläinaineet, muualle luokittelemattomat
3001 90 20
-- ihmisperäiset
21.10.60 
Rauhaset ja muut elimet; niiden uutteet ja muut ihmis- ja eläinaineet, muualle luokittelemattomat
3001 90 91
--- hepariini ja sen suolat
21.10.60 
Rauhaset ja muut elimet; niiden uutteet ja muut ihmis- ja eläinaineet, muualle luokittelemattomat
3001 90 98
--- muut
21.10.60 
Rauhaset ja muut elimet; niiden uutteet ja muut ihmis- ja eläinaineet, muualle luokittelemattomat
3002 10 10
-- antiseerumit
21.20.21 
Antiseerumit ja rokotteet
3002 10 91
--- hemoglobiini, veriglobuliinit ja seerumiglobuliinit
21.20.21 
Antiseerumit ja rokotteet
3002 10 98
--- muut
21.20.21 
Antiseerumit ja rokotteet
3002 20 00
- rokotteet ihmisiä varten
21.20.21 
Antiseerumit ja rokotteet
3002 30 00
- rokotteet eläimiä varten
21.20.21 
Antiseerumit ja rokotteet
3002 90 10
-- ihmisveri
21.10.60 
Rauhaset ja muut elimet; niiden uutteet ja muut ihmis- ja eläinaineet, muualle luokittelemattomat
3002 90 30
-- terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudinmäärityskäyttöä varten valmistettu eläimenveri
21.10.60 
Rauhaset ja muut elimet; niiden uutteet ja muut ihmis- ja eläinaineet, muualle luokittelemattomat
3002 90 50
-- mikro-organismiviljelmät
21.10.60 
Rauhaset ja muut elimet; niiden uutteet ja muut ihmis- ja eläinaineet, muualle luokittelemattomat
3002 90 90
-- muut
21.10.60 
Rauhaset ja muut elimet; niiden uutteet ja muut ihmis- ja eläinaineet, muualle luokittelemattomat
3003 10 00
- joissa on penisilliinejä tai niiden penisillaanihapporakenteisia johdannaisia tai streptomysiinejä tai niiden johdannaisia
21.20.11 
Lääkkeet, joissa on penisilliinejä tai muita antibiootteja
3003 20 00
- joissa on muita antibiootteja
21.20.11 
Lääkkeet, joissa on penisilliinejä tai muita antibiootteja
3003 31 00
-- joissa on insuliinia
21.20.12 
Lääkkeet, joissa on hormoneja mutta ei antibiootteja
3003 39 00
-- muut
21.20.12 
Lääkkeet, joissa on hormoneja mutta ei antibiootteja
3003 40 20
-- joissa on efedriiniä tai sen suoloja
21.20.13 
Lääkkeet, joissa on alkaloideja tai niiden johdannaisia, mutta ei hormoneja eikä antibiootteja
3003 40 30
-- joissa on pseudoefedriiniä (INN) tai sen suoloja
21.20.13 
Lääkkeet, joissa on alkaloideja tai niiden johdannaisia, mutta ei hormoneja eikä antibiootteja
3003 40 40
-- joissa on norefedriiniä tai sen suoloja
21.20.13 
Lääkkeet, joissa on alkaloideja tai niiden johdannaisia, mutta ei hormoneja eikä antibiootteja

Page 85/234  
Top