CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Tullitaulukko, 2014 (CN 2014)
Target classification: Euroopan talousyhteisön tilastollinen toimialoittainen tuoteluokitus, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
7608 20 81
--- ei enempää valmistetut kuin pursotetut
24.42.26 
Putket sekä putkien liitos- ja muut osat, alumiinia
7608 20 89
--- muut
24.42.26 
Putket sekä putkien liitos- ja muut osat, alumiinia
7609 00 00
Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia
24.42.26 
Putket sekä putkien liitos- ja muut osat, alumiinia
7610 10 00
- ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset
25.12.10 
Ovet, ikkunat, oven- ja ikkunankarmit sekä kynnykset, metallia
7610 90 10
-- sillat ja siltaelementit, tornit ja ristikkomastot
25.11.23 
Muut rakenteet ja rakenteiden osat, levyt, tangot, profiilit ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa, terästä tai alumiinia
7610 90 90
-- muut
25.11.23 
Muut rakenteet ja rakenteiden osat, levyt, tangot, profiilit ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa, terästä tai alumiinia
7611 00 00
Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita
25.29.11 
Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset tuotteet (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten) rautaa, terästä tai alumiinia, vetoisuus ≥ 300 l, ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita
7612 10 00
- pursot (muut kuin jäykät)
25.92.12 
Tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset astiat, alumiinia, kaikkia aineita (ei kuitenkaan kaasuja) varten, vetoisuudeltaan ≤ 300 litraa
7612 90 20
-- säilytyspäällykset aerosoleja varten
25.92.12 
Tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset astiat, alumiinia, kaikkia aineita (ei kuitenkaan kaasuja) varten, vetoisuudeltaan ≤ 300 litraa
7612 90 30
-- valmistettu foliosta, jonka paksuus on enintään enintään 0,2 mm
25.92.12 
Tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset astiat, alumiinia, kaikkia aineita (ei kuitenkaan kaasuja) varten, vetoisuudeltaan ≤ 300 litraa
7612 90 80
-- muut
25.92.12 
Tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset astiat, alumiinia, kaikkia aineita (ei kuitenkaan kaasuja) varten, vetoisuudeltaan ≤ 300 litraa
7613 00 00
Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten
25.29.12 
Metallisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten
7614 10 00
- joissa on terässydän
25.93.12 
Piikkilanka rautaa tai terästä; kerrattu lanka, kaapeli, palmikoitu nauha ja niiden kaltaiset tavarat kuparia tai alumiinia, ilman sähköeristystä
7614 90 00
- muut
25.93.12 
Piikkilanka rautaa tai terästä; kerrattu lanka, kaapeli, palmikoitu nauha ja niiden kaltaiset tavarat kuparia tai alumiinia, ilman sähköeristystä
7615 10 10
-- valetut
25.99.12 
Pöytä-, keittiö- ja talousesineet sekä niiden osat rautaa, terästä, kuparia tai alumiinia
7615 10 30
-- valmistettu foliosta, jonka paksuus on enintään 0,2 mm
25.99.12 
Pöytä-, keittiö- ja talousesineet sekä niiden osat rautaa, terästä, kuparia tai alumiinia
7615 10 80
-- muut
25.99.12 
Pöytä-, keittiö- ja talousesineet sekä niiden osat rautaa, terästä, kuparia tai alumiinia
7615 20 00
- saniteettitavarat ja niiden osat
25.99.11 
Astianpesupöydät ja pesualtaat, kylpyammeet ja muut saniteettitavarat sekä niiden osat, rautaa, terästä, kuparia tai alumiinia
7616 10 00
- naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat
25.93.14 
Naulat, piirustus- ja muut nastat, sinkilät ja niiden kaltaiset tavarat
7616 91 00
-- kangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, alumiinilangasta valmistettu
25.99.29 
Muut tavarat, epäjaloa metallia, muualle luokittelemattomat
7616 99 10
--- valetut
25.99.29 
Muut tavarat, epäjaloa metallia, muualle luokittelemattomat
7616 99 90
--- muut
25.99.29 
Muut tavarat, epäjaloa metallia, muualle luokittelemattomat
7801 10 00
- puhdistettu lyijy
24.43.11 
Lyijy, muokkaamaton
7801 91 00
-- jossa on painosta mitattuna antimonia pääasiallisena muuna aineena
24.43.11 
Lyijy, muokkaamaton
7801 99 10
--- puhdistettavaksi tarkoitettu, jossa on vähintään 0,02 painoprosenttia hopeaa (raakalyijy)
24.43.11 
Lyijy, muokkaamaton
7801 99 90
--- muut
24.43.11 
Lyijy, muokkaamaton
7802 00 00
Lyijyjätteet ja -romu
38.11.58 
Tavanomainen metallijäte
7804 11 00
-- levyt, nauhat ja folio, paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm
24.43.21 
Lyijylevyt, -nauhat ja -folio; lyijyjauheet ja -suomut
7804 19 00
-- muut
24.43.21 
Lyijylevyt, -nauhat ja -folio; lyijyjauheet ja -suomut
7804 20 00
- jauheet ja suomut
24.43.21 
Lyijylevyt, -nauhat ja -folio; lyijyjauheet ja -suomut
7806 00 10
- säiliöt, joissa on säteilyä estävä lyijypäällyste, radioaktiivisten aineiden kuljetukseen ja varastointiin tarkoitetut (Euratom)
25.99.29 
Muut tavarat, epäjaloa metallia, muualle luokittelemattomat
7806 00 80
- muut
25.99.29 
Muut tavarat, epäjaloa metallia, muualle luokittelemattomat
7901 11 00
-- jossa on vähintään 99,99 painoprosenttia sinkkiä
24.43.12 
Sinkki, muokkaamaton
7901 12 10
--- jossa on vähintään 99,95 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 99,99 painoprosenttia sinkkiä
24.43.12 
Sinkki, muokkaamaton
7901 12 30
--- jossa on vähintään 98,5 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 99,95 painoprosenttia sinkkiä
24.43.12 
Sinkki, muokkaamaton
7901 12 90
--- jossa on vähintään 97,95 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 98,5 painoprosenttia sinkkiä
24.43.12 
Sinkki, muokkaamaton
7901 20 00
- sinkkiseokset
24.43.12 
Sinkki, muokkaamaton
7902 00 00
Sinkkijätteet ja -romu
38.11.58 
Tavanomainen metallijäte
7903 10 00
- sinkkipöly
24.43.22 
Sinkkipöly, -jauheet ja -suomut
7903 90 00
- muut
24.43.22 
Sinkkipöly, -jauheet ja -suomut

Page 174/234  
Top