CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Kombineeritud Nomenklatuur, 2014 (KN 2014)
Target classification: Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
7608 20 81
--- pärast pressimist edasi töötlemata
24.42.26 
Alumiiniumist torud ja toruliitmikud
7608 20 89
--- muud
24.42.26 
Alumiiniumist torud ja toruliitmikud
7609 00 00
Alumiiniumist toruliitmikud (näiteks muhvid, põlved, äärikud)
24.42.26 
Alumiiniumist torud ja toruliitmikud
7610 10 00
- uksed, nende piidad ja lävepakud, aknad ja nende raamid
25.12.10 
Metalluksed, -piidad ja -lävepakud, metallaknad ja -raamid
7610 90 10
-- sillad ja sillasektsioonid, tornid ja sõrestikmastid
25.11.23 
Muud raud-, teras- või alumiiniumkonstruktsioonid ja nende -osad, -tahvlid, -vardad, -profiilid jms
7610 90 90
-- muud
25.11.23 
Muud raud-, teras- või alumiiniumkonstruktsioonid ja nende -osad, -tahvlid, -vardad, -profiilid jms
7611 00 00
Alumiiniumist reservuaarid, tsisternid, paagid jms mahutid mis tahes ainete jaoks (v.a suru- või vedelgaas), mahuga üle 300 liitri, soojusisolatsiooniga või soousisolatsioonita, mehaaniliste või soojustehniliste seadmeteta
25.29.11 
Raud, teras- või alumiiniumreservuaarid, -paagid, -tsisternid jms -mahutid (v.a suru- või vedelgaasi jaoks) mahuga üle 300 liitri, mehaaniliste ja soojustehniliste seadmeteta
7612 10 00
- kokkupressitavad silindrilised mahutid
25.92.12 
Alumiiniumist vaadid, trumlid, konservikarbid, kastid jms mahutid mis tahes ainete jaoks (v.a gaas) mahuga kuni 300 liitrit
7612 90 20
-- anumad, mida kasutatakse aerosoolide jaoks
25.92.12 
Alumiiniumist vaadid, trumlid, konservikarbid, kastid jms mahutid mis tahes ainete jaoks (v.a gaas) mahuga kuni 300 liitrit
7612 90 30
-- valmistatud fooliumist, paksusega kuni 0,2 mm
25.92.12 
Alumiiniumist vaadid, trumlid, konservikarbid, kastid jms mahutid mis tahes ainete jaoks (v.a gaas) mahuga kuni 300 liitrit
7612 90 80
-- muud
25.92.12 
Alumiiniumist vaadid, trumlid, konservikarbid, kastid jms mahutid mis tahes ainete jaoks (v.a gaas) mahuga kuni 300 liitrit
7613 00 00
Alumiiniumist suru- ja vedelgaasimahutid
25.29.12 
Metallist suru- või vedelgaasikonteinerid
7614 10 00
- terassüdamikuga
25.93.12 
Rauast või terasest okastraat; vasest või alumiiniumist keerutatud traat, trossid, põimitud lint jms elektriisolatsioonita tooted
7614 90 00
- muud
25.93.12 
Rauast või terasest okastraat; vasest või alumiiniumist keerutatud traat, trossid, põimitud lint jms elektriisolatsioonita tooted
7615 10 10
-- valatud
25.99.12 
Rauast, terasest, vasest või alumiiniumist laua-, köögi- ja majatarbed ning nende osad
7615 10 30
-- valmistatud fooliumist, paksusega kuni 0,2 mm
25.99.12 
Rauast, terasest, vasest või alumiiniumist laua-, köögi- ja majatarbed ning nende osad
7615 10 80
-- muud
25.99.12 
Rauast, terasest, vasest või alumiiniumist laua-, köögi- ja majatarbed ning nende osad
7615 20 00
- sanitaartehnikatooted ja nende osad
25.99.11 
Rauast, terasest, vasest või alumiiniumist kraanikausid, vannid jm sanitaarseadmed ning nende osad
7616 10 00
- naelad, tihvtid, rõhknaelad (v.a rubriigis 8305 nimetatud), kruvid, poldid, mutrid, kruvikonksud, needid, tüüblid, splindid, seibid jms
25.93.14 
Naelad, tihvtid, rõhknaelad, klambrid jms tooted
7616 91 00
-- alumiiniumtraadist riie, võred, võrgud ja tarad
25.99.29 
Muud mujal klassifitseerimata metalltooted
7616 99 10
--- valatud
25.99.29 
Muud mujal klassifitseerimata metalltooted
7616 99 90
--- muud
25.99.29 
Muud mujal klassifitseerimata metalltooted
7801 10 00
- rafineeritud plii
24.43.11 
Survetöötlemata plii
7801 91 00
-- muudest elementidest massilt valdavana antimoni sisaldav
24.43.11 
Survetöötlemata plii
7801 99 10
--- rafineerimiseks, hõbedasisaldusega vähemalt 0,02 % massist (toorplii)
24.43.11 
Survetöötlemata plii
7801 99 90
--- muud
24.43.11 
Survetöötlemata plii
7802 00 00
Pliijäätmed ja -jäägid
38.11.58 
Mitteohtlikud metallijäätmed
7804 11 00
-- lehed, ribad ja foolium paksusega kuni 0,2 mm (aluskihti arvestamata)
24.43.21 
Pliiplaadid, -lehed, -ribad ja -foolium; pliipulber ja -helbed
7804 19 00
-- muud
24.43.21 
Pliiplaadid, -lehed, -ribad ja -foolium; pliipulber ja -helbed
7804 20 00
- pulbrid ja helbed
24.43.21 
Pliiplaadid, -lehed, -ribad ja -foolium; pliipulber ja -helbed
7806 00 10
- pliist kiirguskaitsekihiga mahutid radioaktiivsete ainete veoks ja säilitamiseks (Euratom)
25.99.29 
Muud mujal klassifitseerimata metalltooted
7806 00 80
- muud
25.99.29 
Muud mujal klassifitseerimata metalltooted
7901 11 00
-- tsingisisaldusega vähemalt 99,99 % massist
24.43.12 
Survetöötlemata tsink
7901 12 10
--- tsingisisaldusega vähemalt 99,95 %, kuid alla 99,99 % massist
24.43.12 
Survetöötlemata tsink
7901 12 30
--- tsingisisaldusega vähemalt 98,5 %, kuid alla 99,95 % massist
24.43.12 
Survetöötlemata tsink
7901 12 90
--- tsingisisaldusega vähemalt 97,5 %, kuid alla 98,5 % massist
24.43.12 
Survetöötlemata tsink
7901 20 00
- tsingisulamid
24.43.12 
Survetöötlemata tsink
7902 00 00
Tsingijäätmed ja -jäägid
38.11.58 
Mitteohtlikud metallijäätmed
7903 10 00
- tsingitolm
24.43.22 
Tsingitolm, -pulbrid ja -helbed
7903 90 00
- muud
24.43.22 
Tsingitolm, -pulbrid ja -helbed

Page 174/234  
Top