CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Den Kombinerede Nomenklatur, 2014 (KN 2014)
Target classification: Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Fællesskab, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
2309 10 31
----- Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent
10.92.10 
Færdige foderblandinger til kæledyr
2309 10 33
----- Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent
10.92.10 
Færdige foderblandinger til kæledyr
2309 10 39
----- Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover
10.92.10 
Færdige foderblandinger til kæledyr
2309 10 51
----- Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent
10.92.10 
Færdige foderblandinger til kæledyr
2309 10 53
----- Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent
10.92.10 
Færdige foderblandinger til kæledyr
2309 10 59
----- Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover
10.92.10 
Færdige foderblandinger til kæledyr
2309 10 70
--- Uden indhold af stivelse, glukose, glukosesirup og andre glukoseopløsninger eller maltodekstrin, maltodekstrinsirup og andre maltodekstrinopløsninger, men med indhold af mælkeprodukter
10.92.10 
Færdige foderblandinger til kæledyr
2309 10 90
-- I andre tilfælde
10.92.10 
Færdige foderblandinger til kæledyr
2309 90 10
-- »Solubles« af fisk eller havpattedyr
10.91.10 
Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)
2309 90 20
-- Varer omhandlet i supplerende bestemmelse 5 til dette kapitel
10.91.10 
Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)
2309 90 31
------ Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent
10.91.10 
Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)
2309 90 33
------ Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent
10.91.10 
Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)
2309 90 35
------ Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover, men under 75 vægtprocent
10.91.10 
Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)
2309 90 39
------ Med indhold af mælkeprodukter på 75 vægtprocent og derover
10.91.10 
Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)
2309 90 41
------ Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent
10.91.10 
Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)
2309 90 43
------ Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent
10.91.10 
Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)
2309 90 49
------ Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover
10.91.10 
Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)
2309 90 51
------ Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent
10.91.10 
Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)
2309 90 53
------ Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent
10.91.10 
Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)
2309 90 59
------ Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover
10.91.10 
Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)
2309 90 70
---- Uden indhold af stivelse, glukose, glukosesirup og andre glukoseopløsninger eller maltodekstrin, maltodekstrinsirup og andre maltodekstrinopløsninger, men med indhold af mælkeprodukter
10.91.10 
Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)
2309 90 91
---- Roeaffald tilsat melasse
10.91.10 
Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)
2309 90 96
---- Andre varer
10.91.10 
Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)
2401 10 35
-- »Light air cured« tobak
01.15.10 
Uforarbejdet tobak
2401 10 60
-- »Sun cured« Orient
01.15.10 
Uforarbejdet tobak
2401 10 70
-- »Dark air cured« tobak
01.15.10 
Uforarbejdet tobak
2401 10 85
-- »Flue cured« tobak
01.15.10 
Uforarbejdet tobak
2401 10 95
-- I andre tilfælde
01.15.10 
Uforarbejdet tobak
2401 20 35
-- »Light air cured« tobak
01.15.10 
Uforarbejdet tobak
2401 20 60
-- »Sun cured« Orient
01.15.10 
Uforarbejdet tobak
2401 20 70
-- »Dark air cured« tobak
01.15.10 
Uforarbejdet tobak
2401 20 85
-- »Flue cured« tobak
01.15.10 
Uforarbejdet tobak
2401 20 95
-- I andre tilfælde
01.15.10 
Uforarbejdet tobak
2401 30 00
- Tobaksaffald
12.00.20 
Tobaksaffald
2402 10 00
- Cigarer, cerutter og cigarillos, med indhold af tobak
12.00.11 
Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning
2402 20 10
-- Med indhold af kryddernellike
12.00.11 
Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning
2402 20 90
-- I andre tilfælde
12.00.11 
Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning
2402 90 00
- Andre varer
12.00.11 
Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning
2403 11 00
-- Vandpibetobak som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel
12.00.19 
Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak
2403 19 10
--- I pakninger af nettovægt 500 g og derunder
12.00.19 
Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak

Page 61/234  
Top