CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Kombinovaná Nomenklatura, 2014 (KN 2014)
Target classification: Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
2939 44 00
-- Norefedrin a jeho soli
21.10.53 
Glykosidy, rostlinné alkaloidy, jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty
2939 49 00
-- Ostatní
21.10.53 
Glykosidy, rostlinné alkaloidy, jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty
2939 51 00
-- Fenetylin (INN) a jeho soli
21.10.53 
Glykosidy, rostlinné alkaloidy, jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty
2939 59 00
-- Ostatní
21.10.53 
Glykosidy, rostlinné alkaloidy, jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty
2939 61 00
-- Ergometrin (INN) a jeho soli
21.10.53 
Glykosidy, rostlinné alkaloidy, jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty
2939 62 00
-- Ergotamin (INN) a jeho soli
21.10.53 
Glykosidy, rostlinné alkaloidy, jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty
2939 63 00
-- Kyselina lysergová a její soli
21.10.53 
Glykosidy, rostlinné alkaloidy, jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty
2939 69 00
-- Ostatní
21.10.53 
Glykosidy, rostlinné alkaloidy, jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty
2939 91 00
-- Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), racemát metamfetaminu; jejich soli, estery a ostatní deriváty
21.10.53 
Glykosidy, rostlinné alkaloidy, jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty
2939 99 00
-- Ostatní
21.10.53 
Glykosidy, rostlinné alkaloidy, jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty
2940 00 00
Cukry, chemicky čisté, jiné než sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza; ethery, acetaly a estery cukrů a jejich soli, jiné než výrobky čísel 2937, 2938 nebo 2939
21.10.40 
Cukry chemicky čisté, j. n.; ethery a estery cukrů a jejich soli j. n.
2941 10 00
- Peniciliny a jejich deriváty se strukturou kyseliny penicilanové; jejich soli
21.10.54 
Antibiotika
2941 20 30
-- Dihydrostreptomycin, jeho soli, estery a hydráty
21.10.54 
Antibiotika
2941 20 80
-- Ostatní
21.10.54 
Antibiotika
2941 30 00
- Tetracykliny a jejich deriváty; jejich soli
21.10.54 
Antibiotika
2941 40 00
- Chloramfenikol a jeho deriváty; jeho soli
21.10.54 
Antibiotika
2941 50 00
- Erythromycin a jeho deriváty; jeho soli
21.10.54 
Antibiotika
2941 90 00
- Ostatní
21.10.54 
Antibiotika
2942 00 00
Ostatní organické sloučeniny
20.14.64 
Enzymy a ostatní organické sloučeniny j. n.
3001 20 10
-- Lidského původu
21.10.60 
Žlázy a ostatní orgány; výtažky ze žláz a jiné lidské nebo živočišné látky j. n.
3001 20 90
-- Ostatní
21.10.60 
Žlázy a ostatní orgány; výtažky ze žláz a jiné lidské nebo živočišné látky j. n.
3001 90 20
-- Lidského původu
21.10.60 
Žlázy a ostatní orgány; výtažky ze žláz a jiné lidské nebo živočišné látky j. n.
3001 90 91
--- Heparin a jeho soli
21.10.60 
Žlázy a ostatní orgány; výtažky ze žláz a jiné lidské nebo živočišné látky j. n.
3001 90 98
--- Ostatní
21.10.60 
Žlázy a ostatní orgány; výtažky ze žláz a jiné lidské nebo živočišné látky j. n.
3002 10 10
-- Antiséra
21.20.21 
Antiséra a očkovací látky
3002 10 91
--- Hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny
21.20.21 
Antiséra a očkovací látky
3002 10 98
--- Ostatní
21.20.21 
Antiséra a očkovací látky
3002 20 00
- Očkovací látky pro humánní lékařství
21.20.21 
Antiséra a očkovací látky
3002 30 00
- Očkovací látky pro veterinární lékařství
21.20.21 
Antiséra a očkovací látky
3002 90 10
-- Lidská krev
21.10.60 
Žlázy a ostatní orgány; výtažky ze žláz a jiné lidské nebo živočišné látky j. n.
3002 90 30
-- Zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům
21.10.60 
Žlázy a ostatní orgány; výtažky ze žláz a jiné lidské nebo živočišné látky j. n.
3002 90 50
-- Kultury mikroorganismů
21.10.60 
Žlázy a ostatní orgány; výtažky ze žláz a jiné lidské nebo živočišné látky j. n.
3002 90 90
-- Ostatní
21.10.60 
Žlázy a ostatní orgány; výtažky ze žláz a jiné lidské nebo živočišné látky j. n.
3003 10 00
- Obsahující peniciliny nebo jejich deriváty se strukturou penicilanové kyseliny nebo streptomyciny nebo jejich deriváty
21.20.11 
Léky obsahující peniciliny nebo jiná antibiotika
3003 20 00
- Obsahující jiná antibiotika
21.20.11 
Léky obsahující peniciliny nebo jiná antibiotika
3003 31 00
-- Obsahující inzulin
21.20.12 
Léky obsahující hormony, ale ne antibiotika
3003 39 00
-- Ostatní
21.20.12 
Léky obsahující hormony, ale ne antibiotika
3003 40 20
-- Obsahující efedrin nebo jeho soli
21.20.13 
Léky obsahující alkaloidy nebo jejich deriváty, ale ne hormony nebo antibiotika
3003 40 30
-- Obsahující pseudoefedrin (INN) nebo jeho soli
21.20.13 
Léky obsahující alkaloidy nebo jejich deriváty, ale ne hormony nebo antibiotika
3003 40 40
-- Obsahující norefedrin nebo jeho soli
21.20.13 
Léky obsahující alkaloidy nebo jejich deriváty, ale ne hormony nebo antibiotika

Page 85/234  
Top