CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Kombinovaná Nomenklatura, 2014 (KN 2014)
Target classification: Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
2309 10 31
----- Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků
10.92.10 
Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
2309 10 33
----- Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků
10.92.10 
Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
2309 10 39
----- Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků
10.92.10 
Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
2309 10 51
----- Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků
10.92.10 
Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
2309 10 53
----- Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků
10.92.10 
Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
2309 10 59
----- Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků
10.92.10 
Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
2309 10 70
--- Neobsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, avšak obsahující mléčné výrobky
10.92.10 
Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
2309 10 90
-- Ostatní
10.92.10 
Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
2309 90 10
-- Rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců
10.91.10 
Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky
2309 90 20
-- Výrobky uvedené v doplňkové poznámce 5 k této kapitole
10.91.10 
Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky
2309 90 31
------ Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků
10.91.10 
Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky
2309 90 33
------ Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků
10.91.10 
Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky
2309 90 35
------ Obsahující nejméně 50 % hmotnostních, avšak méně než 75 % hmotnostních mléčných výrobků
10.91.10 
Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky
2309 90 39
------ Obsahující nejméně 75 % hmotnostních mléčných výrobků
10.91.10 
Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky
2309 90 41
------ Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků
10.91.10 
Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky
2309 90 43
------ Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků
10.91.10 
Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky
2309 90 49
------ Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků
10.91.10 
Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky
2309 90 51
------ Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků
10.91.10 
Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky
2309 90 53
------ Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků
10.91.10 
Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky
2309 90 59
------ Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků
10.91.10 
Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky
2309 90 70
---- Neobsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, avšak obsahující mléčné výrobky
10.91.10 
Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky
2309 90 91
---- Řepné řízky s přídavkem melasy
10.91.10 
Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky
2309 90 96
---- Ostatní
10.91.10 
Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky
2401 10 35
-- Tabák sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured)
01.15.10 
Tabák, nezpracovaný
2401 10 60
-- Tabák orientálního typu sušený při denním světle (sun-cured)
01.15.10 
Tabák, nezpracovaný
2401 10 70
-- Tabák sušený bez denního světla (dark air-cured)
01.15.10 
Tabák, nezpracovaný
2401 10 85
-- Tabák sušený teplým vzduchem (flue-cured)
01.15.10 
Tabák, nezpracovaný
2401 10 95
-- Ostatní
01.15.10 
Tabák, nezpracovaný
2401 20 35
-- Tabák sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured)
01.15.10 
Tabák, nezpracovaný
2401 20 60
-- Tabák orientálního typu sušený při denním světle (sun-cured)
01.15.10 
Tabák, nezpracovaný
2401 20 70
-- Tabák sušený bez denního světla (dark air-cured)
01.15.10 
Tabák, nezpracovaný
2401 20 85
-- Tabák sušený teplým vzduchem (flue-cured)
01.15.10 
Tabák, nezpracovaný
2401 20 95
-- Ostatní
01.15.10 
Tabák, nezpracovaný
2401 30 00
- Tabákový zbytek (odpad)
12.00.20 
Tabákový odpad
2402 10 00
- Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky obsahující tabák
12.00.11 
Doutníky, doutníčky, viržinka a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
2402 20 10
-- Cigarety obsahující hřebíček
12.00.11 
Doutníky, doutníčky, viržinka a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
2402 20 90
-- Ostatní
12.00.11 
Doutníky, doutníčky, viržinka a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
2402 90 00
- Ostatní
12.00.11 
Doutníky, doutníčky, viržinka a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
2403 11 00
-- Tabák do vodní dýmky specifikovaný v poznámce k položkám 1 této kapitoly
12.00.19 
Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence
2403 19 10
--- V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 500 g
12.00.19 
Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence

Page 61/234  
Top