CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Kombinovaná Nomenklatura, 2014 (KN 2014)
Target classification: Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
0307 29 05
--- Uzené, též bez krunýřů, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené
10.20.34 
Korýši, jinak upravení nebo konzervovaní; měkkýši a jiní vodní bezobratlí, jinak upravení nebo v konzervách
0307 29 10
---- Hřebenatky kuchyňské (Pecten maximus), zmrazené
10.20.32 
Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
0307 29 90
---- Ostatní
10.20.32 
Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
0307 31 10
--- Mytilus spp.
03.00.42 
Ostatní měkkýši a vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení, jiní než farmoví
0307 31 90
--- Perna spp.
03.00.42 
Ostatní měkkýši a vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení, jiní než farmoví
0307 39 05
--- Uzené, též bez krunýřů, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené
10.20.34 
Korýši, jinak upravení nebo konzervovaní; měkkýši a jiní vodní bezobratlí, jinak upravení nebo v konzervách
0307 39 10
---- Mytilus spp.
10.20.32 
Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
0307 39 90
---- Perna spp.
10.20.32 
Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
0307 41 10
--- Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
03.00.42 
Ostatní měkkýši a vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení, jiní než farmoví
0307 41 92
---- Loligo spp.
03.00.42 
Ostatní měkkýši a vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení, jiní než farmoví
0307 41 99
---- Ostatní
03.00.42 
Ostatní měkkýši a vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení, jiní než farmoví
0307 49 05
--- Uzené, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené
10.20.34 
Korýši, jinak upravení nebo konzervovaní; měkkýši a jiní vodní bezobratlí, jinak upravení nebo v konzervách
0307 49 09
------ Sépie malá (Sepiola rondeleti)
10.20.32 
Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
0307 49 11
------ Ostatní
10.20.32 
Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
0307 49 18
----- Ostatní
10.20.32 
Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
0307 49 31
------ Loligo vulgaris
10.20.32 
Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
0307 49 33
------ Loligo pealei
10.20.32 
Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
0307 49 35
------ Loligo patagonica
10.20.32 
Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
0307 49 38
------ Ostatní
10.20.32 
Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
0307 49 59
----- Ostatní
10.20.32 
Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
0307 49 71
---- Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)
10.20.32 
Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
0307 49 92
----- Loligo spp.
10.20.32 
Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
0307 49 99
----- Ostatní
10.20.32 
Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
0307 51 00
-- Živé, čerstvé nebo chlazené
03.00.42 
Ostatní měkkýši a vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení, jiní než farmoví
0307 59 05
--- Uzené, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené
10.20.34 
Korýši, jinak upravení nebo konzervovaní; měkkýši a jiní vodní bezobratlí, jinak upravení nebo v konzervách
0307 59 10
---- Zmrazené
10.20.32 
Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
0307 59 90
---- Ostatní
10.20.32 
Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
0307 60 10
-- Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení
10.20.34 
Korýši, jinak upravení nebo konzervovaní; měkkýši a jiní vodní bezobratlí, jinak upravení nebo v konzervách
0307 60 90
-- Ostatní
01.49.23 
Plži živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, kromě mořských
0307 71 00
-- Živí, čerství nebo chlazení
03.00.42 
Ostatní měkkýši a vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení, jiní než farmoví
0307 79 10
--- Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení
10.20.34 
Korýši, jinak upravení nebo konzervovaní; měkkýši a jiní vodní bezobratlí, jinak upravení nebo v konzervách
0307 79 30
--- Mořské škeble – zaděnky a jiné druhy čeledi Veneridae, zmrazení
10.20.33 
Ostatní vodní bezobratlí, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
0307 79 90
--- Ostatní
10.20.33 
Ostatní vodní bezobratlí, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
0307 81 00
-- Živé, čerstvé nebo chlazené
03.00.42 
Ostatní měkkýši a vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení, jiní než farmoví
0307 89 10
--- Uzené, též bez krunýřů, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené
10.20.34 
Korýši, jinak upravení nebo konzervovaní; měkkýši a jiní vodní bezobratlí, jinak upravení nebo v konzervách
0307 89 90
--- Ostatní
10.20.33 
Ostatní vodní bezobratlí, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení
0307 91 10
--- Kalmar šípový (Todarodes sagittatus)
03.00.42 
Ostatní měkkýši a vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení, jiní než farmoví
0307 91 90
--- Ostatní
03.00.42 
Ostatní měkkýši a vodní bezobratlí, živí, čerství nebo chlazení, jiní než farmoví
0307 99 10
--- Uzené, též bez krunýřů, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené
10.20.34 
Korýši, jinak upravení nebo konzervovaní; měkkýši a jiní vodní bezobratlí, jinak upravení nebo v konzervách
0307 99 11
---- Illex spp.
10.20.33 
Ostatní vodní bezobratlí, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení

Page 18/234  
Top