CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Kombinovaná Nomenklatura, 2014 (KN 2014)
Target classification: Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
8201 60 00
- Nůžky na střihání keřů, oběma rukama ovládané prořezávače stromů a podobné oběma rukama ovládané nůžky
25.73.10 
Ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví
8201 90 00
- Ostatní ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví
25.73.10 
Ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví
8202 10 00
- Ruční pily
25.73.20 
Ruční pily; pilové listy všech druhů
8202 20 00
- Pásové pilové listy
25.73.20 
Ruční pily; pilové listy všech druhů
8202 31 00
-- S pracovní částí z oceli
25.73.20 
Ruční pily; pilové listy všech druhů
8202 39 00
-- Ostatní, včetně částí a součástí
25.73.20 
Ruční pily; pilové listy všech druhů
8202 40 00
- Řetězové pilové listy
25.73.20 
Ruční pily; pilové listy všech druhů
8202 91 00
-- Rovné pilové listy pro opracování kovů
25.73.20 
Ruční pily; pilové listy všech druhů
8202 99 20
--- Pro opracování kovů
25.73.20 
Ruční pily; pilové listy všech druhů
8202 99 80
--- Pro opracování ostatních materiálů
25.73.20 
Ruční pily; pilové listy všech druhů
8203 10 00
- Pilníky, rašple a podobné nástroje
25.73.30 
Ostatní ruční nástroje a nářadí
8203 20 00
- Kleště (včetně štípacích kleští), pinzety, kleštičky a podobné nástroje a nářadí
25.73.30 
Ostatní ruční nástroje a nářadí
8203 30 00
- Nůžky na plech a podobné nástroje
25.73.30 
Ostatní ruční nástroje a nářadí
8203 40 00
- Řezače trubek, odstřihovače svorníků (šroubů), děrovací kleště a průbojníky a podobné nástroje
25.73.30 
Ostatní ruční nástroje a nářadí
8204 11 00
-- Nenastavitelné
25.73.30 
Ostatní ruční nástroje a nářadí
8204 12 00
-- Nastavitelné
25.73.30 
Ostatní ruční nástroje a nářadí
8204 20 00
- Výměnné klíčové nástrčné hlavice, též s rukojetí
25.73.30 
Ostatní ruční nástroje a nářadí
8205 10 00
- Nástroje na vrtání a nástroje na řezání vnějších nebo vnitřních závitů
25.73.30 
Ostatní ruční nástroje a nářadí
8205 20 00
- Kladiva a palice
25.73.30 
Ostatní ruční nástroje a nářadí
8205 30 00
- Hoblíky, dláta, žlábková (dutá) dláta a podobné řezné nástroje na opracování dřeva
25.73.30 
Ostatní ruční nástroje a nářadí
8205 40 00
- Šroubováky
25.73.30 
Ostatní ruční nástroje a nářadí
8205 51 00
-- Nástroje a nářadí používané v domácnosti
25.73.30 
Ostatní ruční nástroje a nářadí
8205 59 10
--- Nástroje a nářadí pro zedníky, kameníky, formíře, cementáře, štukatéry a malíře
25.73.30 
Ostatní ruční nástroje a nářadí
8205 59 80
--- Ostatní
25.73.30 
Ostatní ruční nástroje a nářadí
8205 60 00
- Pájecí lampy
25.73.30 
Ostatní ruční nástroje a nářadí
8205 70 00
- Svěráky, upínáky a podobné nářadí
25.73.30 
Ostatní ruční nástroje a nářadí
8205 90 10
-- Kovadliny; přenosné výhně; ručně nebo nohou poháněné brusné kotouče s rámovou konstrukcí
25.73.30 
Ostatní ruční nástroje a nářadí
8205 90 90
-- Soupravy (sady) výrobků ze dvou nebo více položek tohoto čísla
25.73.30 
Ostatní ruční nástroje a nářadí
8206 00 00
Nástroje a nářadí dvou nebo více čísel 8202 až 8205, v soupravách (sadách) pro drobný prodej
25.73.30 
Ostatní ruční nástroje a nářadí
8207 13 00
-- S pracovní částí z cermetů
25.73.60 
Ostatní nástroje a nářadí
8207 19 10
--- S pracovní částí z diamantu nebo z aglomerovaného diamantu
25.73.60 
Ostatní nástroje a nářadí
8207 19 90
--- Ostatní
25.73.60 
Ostatní nástroje a nářadí
8207 20 10
-- S pracovní částí z diamantu nebo z aglomerovaného diamantu
25.73.60 
Ostatní nástroje a nářadí
8207 20 90
-- S pracovní částí z ostatních materiálů
25.73.60 
Ostatní nástroje a nářadí
8207 30 10
-- Pro opracování kovů
25.73.60 
Ostatní nástroje a nářadí
8207 30 90
-- Ostatní
25.73.60 
Ostatní nástroje a nářadí
8207 40 10
--- Nástroje na řezání vnitřních závitů
25.73.40 
Vyměnitelné příslušenství pro ruční nástroje a nářadí, též mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí stroje
8207 40 30
--- Nástroje na řezání vnějších závitů
25.73.40 
Vyměnitelné příslušenství pro ruční nástroje a nářadí, též mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí stroje
8207 40 90
-- Ostatní
25.73.40 
Vyměnitelné příslušenství pro ruční nástroje a nářadí, též mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí stroje
8207 50 10
-- S pracovní částí z diamantu nebo z aglomerovaného diamantu
25.73.40 
Vyměnitelné příslušenství pro ruční nástroje a nářadí, též mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí stroje

Page 177/234  
Top