CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Комбинирана Номенклатура, 2014 (КН 2014)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
2309 10 31
----- Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти
10.92.10 
Готови храни за домашни любимци
2309 10 33
----- С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 %
10.92.10 
Готови храни за домашни любимци
2309 10 39
----- С тегловно съдържание на млечни продукти 50% или повече
10.92.10 
Готови храни за домашни любимци
2309 10 51
----- Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10% млечни продукти
10.92.10 
Готови храни за домашни любимци
2309 10 53
----- С тегловно съдържание на млечни продукти 10% или повече, но по-малко от 50%
10.92.10 
Готови храни за домашни любимци
2309 10 59
----- С тегловно съдържание на млечни продукти 50% или повече
10.92.10 
Готови храни за домашни любимци
2309 10 70
--- Несъдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин и съдържащи млечни продукти
10.92.10 
Готови храни за домашни любимци
2309 10 90
-- Други
10.92.10 
Готови храни за домашни любимци
2309 90 10
-- Продукти от риби или морски бозайници, наречени „разтворими“
10.91.10 
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, с изключение на брашна и агломерати от люцерна
2309 90 20
-- Продукти, посочени в допълнителна забележка 5 към настоящата глава
10.91.10 
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, с изключение на брашна и агломерати от люцерна
2309 90 31
------ Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10% млечни продукти
10.91.10 
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, с изключение на брашна и агломерати от люцерна
2309 90 33
------ Съдържащи тегловно 10% или повече, но по-малко от 50% млечни продукти
10.91.10 
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, с изключение на брашна и агломерати от люцерна
2309 90 35
------ Съдържащи тегловно 50% или повече, но по-малко от 75% млечни продукти
10.91.10 
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, с изключение на брашна и агломерати от люцерна
2309 90 39
------ Съдържащи тегловно 75% или повече млечни продукти
10.91.10 
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, с изключение на брашна и агломерати от люцерна
2309 90 41
------ Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10% млечни продукти
10.91.10 
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, с изключение на брашна и агломерати от люцерна
2309 90 43
------ С тегловно съдържание на млечни продукти 10% или повече, но по-малко от 50%
10.91.10 
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, с изключение на брашна и агломерати от люцерна
2309 90 49
------ С тегловно съдържание на млечни продукти 50% или повече
10.91.10 
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, с изключение на брашна и агломерати от люцерна
2309 90 51
------ Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10% млечни продукти
10.91.10 
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, с изключение на брашна и агломерати от люцерна
2309 90 53
------ С тегловно съдържание на млечни продукти 10% или повече, но по-малко от 50%
10.91.10 
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, с изключение на брашна и агломерати от люцерна
2309 90 59
------ С тегловно съдържание на млечни продукти 50% или повече
10.91.10 
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, с изключение на брашна и агломерати от люцерна
2309 90 70
---- Несъдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин и съдържащи млечни продукти
10.91.10 
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, с изключение на брашна и агломерати от люцерна
2309 90 91
---- Резенки от цвекло с прибавка на меласа
10.91.10 
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, с изключение на брашна и агломерати от люцерна
2309 90 96
---- Други
10.91.10 
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, с изключение на брашна и агломерати от люцерна
2401 10 35
-- Тютюни, „светли въздушно сушени“
01.15.10 
Суров или необработен тютюн
2401 10 60
-- Тютюни, „слънчево сушени“, тип Ориенталски
01.15.10 
Суров или необработен тютюн
2401 10 70
-- Тютюни, „тъмни въздушно сушени“
01.15.10 
Суров или необработен тютюн
2401 10 85
-- Тютюни, „тръбно сушени“
01.15.10 
Суров или необработен тютюн
2401 10 95
-- Други
01.15.10 
Суров или необработен тютюн
2401 20 35
-- Тютюни, „светли въздушно сушени“
01.15.10 
Суров или необработен тютюн
2401 20 60
-- Тютюни, „слънчево сушени“, тип Ориенталски
01.15.10 
Суров или необработен тютюн
2401 20 70
-- Тютюни, „тъмни въздушно сушени“
01.15.10 
Суров или необработен тютюн
2401 20 85
-- Тютюни, „тръбно сушени“
01.15.10 
Суров или необработен тютюн
2401 20 95
-- Други
01.15.10 
Суров или необработен тютюн
2401 30 00
- Отпадъци от тютюн
12.00.20 
Отпадъци от тютюн
2402 10 00
- Пури (включително тези с отрязани краища) и пурети, съдържащи тютюн
12.00.11 
Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари, от тютюн или от заместители на тютюна
2402 20 10
-- Съдържащи карамфил
12.00.11 
Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари, от тютюн или от заместители на тютюна
2402 20 90
-- Други
12.00.11 
Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари, от тютюн или от заместители на тютюна
2402 90 00
- Други
12.00.11 
Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари, от тютюн или от заместители на тютюна
2403 11 00
-- Тютюн за наргиле, упоменат в забележка 1 към подпозициите към настоящата глава
12.00.19 
Други тютюневи изделия и заместители; хомогенизирани или възстановени тютюни; тютюневи екстракти и есенции
2403 19 10
--- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 500 g
12.00.19 
Други тютюневи изделия и заместители; хомогенизирани или възстановени тютюни; тютюневи екстракти и есенции

Page 61/234  
Top