CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Комбинирана Номенклатура, 2014 (КН 2014)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
9405 40 95
---- От видовете, работещи с луминесцентни тръби
27.40.39 
Други осветители, н.в.д.
9405 40 99
---- Други
27.40.39 
Други осветители, н.в.д.
9405 50 00
- Неелектрически осветителни тела
27.40.23 
Неелектрически осветители
9405 60 20
-- От пластмаси
27.40.24 
Рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия
9405 60 80
-- От други материали
27.40.24 
Рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия
9405 91 10
--- Изделия за оборудване на електрически осветителни апарати (с изключение на прожекторите)
23.19.24 
Части за осветители, рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия, от стъкло
9405 91 90
--- Други
23.19.24 
Части за осветители, рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия, от стъкло
9405 92 00
-- От пластмаси
22.29.24 
Части от пластмаси, н.в.д., за осветители, светлинни надписи и подобни изделия
9405 99 00
-- Други
27.40.42 
Части за осветители
9406 00 11
- Мобилни къщи
16.23.20 
Сглобяеми конструкции от дървен материал
9406 00 20
-- От дърво
16.23.20 
Сглобяеми конструкции от дървен материал
9406 00 31
--- Оранжерии
25.11.10 
Сглобяеми метални конструкции
9406 00 38
--- Други
25.11.10 
Сглобяеми метални конструкции
9406 00 80
-- От други материали
23.61.20 
Сглобяеми конструкции от бетон
9503 00 10
- Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали и подобни играчки на колела; колички за кукли
32.40.31 
Играчки на колела, предназначени за деца; колички за кукли
9503 00 21
-- Кукли
32.40.11 
Кукли с човешки образ
9503 00 29
-- Части и принадлежности
32.40.13 
Части и принадлежности за кукли с човешки образ
9503 00 30
- Електрически влакчета, включително релсите, сигналните знаци и други принадлежности; умалени модели за сглобяване, със или без механизъм
32.40.20 
Електрически влакчета и техните принадлежности; други умалени модели за сглобяване или играчки за конструиране
9503 00 35
-- От пластмаси
32.40.20 
Електрически влакчета и техните принадлежности; други умалени модели за сглобяване или играчки за конструиране
9503 00 39
-- От други материали
32.40.20 
Електрически влакчета и техните принадлежности; други умалени модели за сглобяване или играчки за конструиране
9503 00 41
-- Напълнени
32.40.12 
Играчки, представляващи животни или други същества, различни от човека
9503 00 49
-- Други
32.40.12 
Играчки, представляващи животни или други същества, различни от човека
9503 00 55
- Музикални инструменти и апарати, имащи характер на играчки
32.40.39 
Други игри и детски играчки, н.в.д.
9503 00 61
-- От дърво
32.40.32 
Пъзели (картинни мозайки)
9503 00 69
-- Други
32.40.32 
Пъзели (картинни мозайки)
9503 00 70
- Други играчки, представени в асортименти или в комплекти
32.40.39 
Други игри и детски играчки, н.в.д.
9503 00 75
-- От пластмаси
32.40.39 
Други игри и детски играчки, н.в.д.
9503 00 79
-- От други материали
32.40.39 
Други игри и детски играчки, н.в.д.
9503 00 81
-- Играчки-оръжия
32.40.39 
Други игри и детски играчки, н.в.д.
9503 00 85
-- Отляти от метал миниатюрни модели
32.40.39 
Други игри и детски играчки, н.в.д.
9503 00 95
--- От пластмаси
32.40.39 
Други игри и детски играчки, н.в.д.
9503 00 99
--- Други
32.40.39 
Други игри и детски играчки, н.в.д.
9504 20 00
- Билярди от всякакъв вид и техните принадлежности
32.40.42 
Билярди и техните принадлежности, изделия за колективни игри, други игри, функциониращи чрез вкарването на монета или жетон
9504 30 10
-- Игри с монитор
32.40.42 
Билярди и техните принадлежности, изделия за колективни игри, други игри, функциониращи чрез вкарването на монета или жетон
9504 30 20
-- Други игри
32.40.42 
Билярди и техните принадлежности, изделия за колективни игри, други игри, функциониращи чрез вкарването на монета или жетон
9504 30 90
-- Части
32.40.42 
Билярди и техните принадлежности, изделия за колективни игри, други игри, функциониращи чрез вкарването на монета или жетон
9504 40 00
- Карти за игра
32.40.41 
Карти за игра
9504 50 00
- Конзоли и устройства за видео игри, различни от тези от подпозиция 950430
26.40.60 
Конзоли за видеоигри (използвани с телевизионен приемник или снабдени със собствен екран) и други игри за умения или игри на щастието с електронен дисплей
9504 90 10
-- Електрически автомобилни писти с характер на състезателни игри
32.40.42 
Билярди и техните принадлежности, изделия за колективни игри, други игри, функциониращи чрез вкарването на монета или жетон
9504 90 80
-- Други
28.99.39 
Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни превозни средства; спирачни апарати и устройства за улесняване приземяването на въздухоплавателни превозни средства или подобни устройства; апаратура за балансиране на гуми; машини със специално предназначение, н.в.д.

Page 231/234  
Top