CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Комбинирана Номенклатура, 2014 (КН 2014)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
0307 29 05
--- Пушени, дори без черупки, дори топло пушени, необработени по друг начин
10.20.34 
Ракообразни, консервирани или преработени по друг начин; мекотели и други водни безгръбначни, консервирани или приготвени по друг начин
0307 29 10
---- Миди Сен Жак (Pecten maximus), замразени
10.20.32 
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
0307 29 90
---- Други
10.20.32 
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
0307 31 10
--- От вида Mytilus spp.
03.00.42 
Други живи мекотели и други водни безгръбначни, от естествени водоеми, живи, пресни или охладени
0307 31 90
--- От вида Perna spp.
03.00.42 
Други живи мекотели и други водни безгръбначни, от естествени водоеми, живи, пресни или охладени
0307 39 05
--- Пушени, дори без черупки, дори топло пушени, необработени по друг начин
10.20.34 
Ракообразни, консервирани или преработени по друг начин; мекотели и други водни безгръбначни, консервирани или приготвени по друг начин
0307 39 10
---- От вида Mytilus spp.
10.20.32 
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
0307 39 90
---- От вида Perna spp.
10.20.32 
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
0307 41 10
--- Сепия (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) и сепиоли (Sepiola spp.)
03.00.42 
Други живи мекотели и други водни безгръбначни, от естествени водоеми, живи, пресни или охладени
0307 41 92
---- Loligo spp.
03.00.42 
Други живи мекотели и други водни безгръбначни, от естествени водоеми, живи, пресни или охладени
0307 41 99
---- Други
03.00.42 
Други живи мекотели и други водни безгръбначни, от естествени водоеми, живи, пресни или охладени
0307 49 05
--- Пушени, дори топло пушени, необработени по друг начин
10.20.34 
Ракообразни, консервирани или преработени по друг начин; мекотели и други водни безгръбначни, консервирани или приготвени по друг начин
0307 49 09
------ От вида Sepiola rondeleti
10.20.32 
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
0307 49 11
------ Други
10.20.32 
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
0307 49 18
----- Други
10.20.32 
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
0307 49 31
------ Калмари oт вида Loligo vulgaris
10.20.32 
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
0307 49 33
------ Калмари oт вида Loligo pealei
10.20.32 
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
0307 49 35
------ Калмари oт вида Loligo patagonica
10.20.32 
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
0307 49 38
------ Други
10.20.32 
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
0307 49 59
----- Други
10.20.32 
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
0307 49 71
---- Сепия (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) и сепиоли (Sepiola spp.)
10.20.32 
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
0307 49 92
----- Loligo spp.
10.20.32 
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
0307 49 99
----- Други
10.20.32 
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
0307 51 00
-- Живи, пресни или охладени
03.00.42 
Други живи мекотели и други водни безгръбначни, от естествени водоеми, живи, пресни или охладени
0307 59 05
--- Пушени, дори топло пушени, необработени по друг начин
10.20.34 
Ракообразни, консервирани или преработени по друг начин; мекотели и други водни безгръбначни, консервирани или приготвени по друг начин
0307 59 10
---- Замразени
10.20.32 
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
0307 59 90
---- Други
10.20.32 
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
0307 60 10
-- Пушени, дори без черупки, дори топло пушени, необработени по друг начин
10.20.34 
Ракообразни, консервирани или преработени по друг начин; мекотели и други водни безгръбначни, консервирани или приготвени по друг начин
0307 60 90
-- Други
01.49.23 
Охлюви, пресни, охладени, замразени, изсушени, осолени или в саламура (с изключение на морските охлюви)
0307 71 00
-- Живи, пресни или охладени
03.00.42 
Други живи мекотели и други водни безгръбначни, от естествени водоеми, живи, пресни или охладени
0307 79 10
--- Пушени, дори без черупки, дори топло пушени, необработени по друг начин
10.20.34 
Ракообразни, консервирани или преработени по друг начин; мекотели и други водни безгръбначни, консервирани или приготвени по друг начин
0307 79 30
--- Средиземноморски миди или други видове от семейство Veneridae, замразени
10.20.33 
Други водни безгръбначни, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
0307 79 90
--- Други
10.20.33 
Други водни безгръбначни, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
0307 81 00
-- Живи, пресни или охладени
03.00.42 
Други живи мекотели и други водни безгръбначни, от естествени водоеми, живи, пресни или охладени
0307 89 10
--- Пушени, дори без черупки, дори топло пушени, необработени по друг начин
10.20.34 
Ракообразни, консервирани или преработени по друг начин; мекотели и други водни безгръбначни, консервирани или приготвени по друг начин
0307 89 90
--- Други
10.20.33 
Други водни безгръбначни, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
0307 91 10
--- Калмари от вида Todarodes sagittatus (European flying squid)
03.00.42 
Други живи мекотели и други водни безгръбначни, от естествени водоеми, живи, пресни или охладени
0307 91 90
--- Други
03.00.42 
Други живи мекотели и други водни безгръбначни, от естествени водоеми, живи, пресни или охладени
0307 99 10
--- Пушени, дори без черупки, дори топло пушени, необработени по друг начин
10.20.34 
Ракообразни, консервирани или преработени по друг начин; мекотели и други водни безгръбначни, консервирани или приготвени по друг начин
0307 99 11
---- От видовете Illex spp.
10.20.33 
Други водни безгръбначни, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени

Page 18/234  
Top