CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Комбинирана Номенклатура, 2014 (КН 2014)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
8201 60 00
- Ножици за жив плет, градинарски ножици и подобни инструменти за работа с две ръце
25.73.10 
Инструменти, земеделски, градинарски или за дърводобив, за ръчна работа
8201 90 00
- Други ръчни земеделски, градинарски или за дърводобив инструменти
25.73.10 
Инструменти, земеделски, градинарски или за дърводобив, за ръчна работа
8202 10 00
- Ръчни триони
25.73.20 
Ръчни триони, листове за триони от всички видове
8202 20 00
- Ленти за лентови триони
25.73.20 
Ръчни триони, листове за триони от всички видове
8202 31 00
-- С работна част от стомана
25.73.20 
Ръчни триони, листове за триони от всички видове
8202 39 00
-- Други, включително частите
25.73.20 
Ръчни триони, листове за триони от всички видове
8202 40 00
- Дърворезни вериги
25.73.20 
Ръчни триони, листове за триони от всички видове
8202 91 00
-- Ножовки за право рязане, за обработка на метали
25.73.20 
Ръчни триони, листове за триони от всички видове
8202 99 20
--- За обработка на метали
25.73.20 
Ръчни триони, листове за триони от всички видове
8202 99 80
--- За обработка на други материали
25.73.20 
Ръчни триони, листове за триони от всички видове
8203 10 00
- Пили, рашпили и подобни инструменти
25.73.30 
Други инструменти за ръчна работа
8203 20 00
- Клещи (дори режещи), плоски клещи, щипци и подобни инструменти
25.73.30 
Други инструменти за ръчна работа
8203 30 00
- Ножици за метал и подобни инструменти
25.73.30 
Други инструменти за ръчна работа
8203 40 00
- Тръборезачки, болторезачки, замби, пробивни клещи и подобни инструменти
25.73.30 
Други инструменти за ръчна работа
8204 11 00
-- Без възможност за регулиране на размера
25.73.30 
Други инструменти за ръчна работа
8204 12 00
-- С възможност за регулиране на размера
25.73.30 
Други инструменти за ръчна работа
8204 20 00
- Сменяеми глухи ключове, дори с дръжка
25.73.30 
Други инструменти за ръчна работа
8205 10 00
- Инструменти за пробиване и за нарязване на вътрешни и външни резби
25.73.30 
Други инструменти за ръчна работа
8205 20 00
- Чукове и каменарски чукове
25.73.30 
Други инструменти за ръчна работа
8205 30 00
- Рендета, длета и подобни режещи инструменти за обработка на дърво
25.73.30 
Други инструменти за ръчна работа
8205 40 00
- Отвертки
25.73.30 
Други инструменти за ръчна работа
8205 51 00
-- За домашна употреба
25.73.30 
Други инструменти за ръчна работа
8205 59 10
--- Инструменти за зидари, леяри, бетонджии, гипсаджии и бояджии
25.73.30 
Други инструменти за ръчна работа
8205 59 80
--- Други
25.73.30 
Други инструменти за ръчна работа
8205 60 00
- Поялни лампи и подобни
25.73.30 
Други инструменти за ръчна работа
8205 70 00
- Менгемета, стяги и подобни
25.73.30 
Други инструменти за ръчна работа
8205 90 10
-- Наковални; преносими ковашки огнища; приспособления за шлайфане, монтирани на стойки, задвижвани ръчно или с педал
25.73.30 
Други инструменти за ръчна работа
8205 90 90
-- Комплекти, състоящи се най-малко от два артикула от подпозиции от настоящата позиция
25.73.30 
Други инструменти за ръчна работа
8206 00 00
Комплекти, пригодени за продажба на дребно, съставени най-малко от два инструмента от № 8202 до 8205
25.73.30 
Други инструменти за ръчна работа
8207 13 00
-- С работна част от металокерамики
25.73.60 
Други сечива и инструменти
8207 19 10
--- С работна част от диаманти или от агломерирани диаманти
25.73.60 
Други сечива и инструменти
8207 19 90
--- Други
25.73.60 
Други сечива и инструменти
8207 20 10
-- С работна част от диаманти или от агломерирани диаманти
25.73.60 
Други сечива и инструменти
8207 20 90
-- С работна част от други материали
25.73.60 
Други сечива и инструменти
8207 30 10
-- За обработка на метали
25.73.60 
Други сечива и инструменти
8207 30 90
-- Други
25.73.60 
Други сечива и инструменти
8207 40 10
--- Инструменти за нарязване на вътрешни резби
25.73.40 
Сменяеми инструменти за ръчни сечива, механични или не, или за обработващи инструментални машини
8207 40 30
--- Инструменти за нарязване на външни резби
25.73.40 
Сменяеми инструменти за ръчни сечива, механични или не, или за обработващи инструментални машини
8207 40 90
-- Други
25.73.40 
Сменяеми инструменти за ръчни сечива, механични или не, или за обработващи инструментални машини
8207 50 10
-- С работна част от диаманти или от агломерирани диаманти
25.73.40 
Сменяеми инструменти за ръчни сечива, механични или не, или за обработващи инструментални машини

Page 177/234  
Top