CORRESPONDENCE TABLES
CN 2014 - CPA 2008
 

Source classification: Комбинирана Номенклатура, 2014 (КН 2014)
Target classification: Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CN_2014 - Target classification: CPA_2008
6003 10 00
- От вълна или от фини животински косми
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6003 20 00
- От памук
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6003 30 10
-- Дантели тип „Rachel“
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6003 30 90
-- Други
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6003 40 00
- От изкуствени влакна
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6003 90 00
- Други
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6004 10 00
- Съдържащи тегловно 5% или повече прежди от еластомери, но несъдържащи каучукови нишки
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6004 90 00
- Други
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 21 00
-- Неизбелени или избелени
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 22 00
-- Обагрени
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 23 00
-- От прежди с различни цветове
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 24 00
-- Печатани
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 31 10
--- За завеси
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 31 50
--- Дантели тип „Rachel“, различни от тези за завеси
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 31 90
--- Други
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 32 10
--- За завеси
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 32 50
--- Дантели тип „Rachel“, различни от тези за завеси
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 32 90
--- Други
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 33 10
--- За завеси
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 33 50
--- Дантели тип „Rachel“, различни от тези за завеси
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 33 90
--- Други
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 34 10
--- За завеси
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 34 50
--- Дантели тип „Rachel“, различни от тези за завеси
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 34 90
--- Други
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 41 00
-- Неизбелени или избелени
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 42 00
-- Обагрени
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 43 00
-- От прежди с различни цветове
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 44 00
-- Печатани
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 90 10
-- От вълна или от фини животински косми
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6005 90 90
-- Други
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6006 10 00
- От вълна или от фини животински косми
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6006 21 00
-- Неизбелени или избелени
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6006 22 00
-- Обагрени
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6006 23 00
-- От прежди с различни цветове
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6006 24 00
-- Печатани
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6006 31 10
--- За завеси
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6006 31 90
--- Други
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6006 32 10
--- За завеси
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6006 32 90
--- Други
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
6006 33 10
--- За завеси
13.91.19 
Други трикотажни или плетени платове, включително имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене

Page 135/234  
Top