CORRESPONDENCE TABLES
Correpondence table: NACE REV. 2 - ISIC REV. 4

Current association:
Source: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target: ISIC_4 (LBL_NOMENCLATURE_NOT_TRANSLATED)
 

Language:
Select element to display for the classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
 
Select element to display for the classification: ISIC_4 (LBL_NOMENCLATURE_NOT_TRANSLATED)
 

Top