CORRESPONDENCE TABLES
Correpondence table: NACE REV. 1 - ISIC REV. 3

Current association:
Target: ISIC_3 (LBL_NOMENCLATURE_NOT_TRANSLATED)
Source: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
 

Language:
Select element to display for the classification: ISIC_3 (LBL_NOMENCLATURE_NOT_TRANSLATED)
 
Select element to display for the classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
 

Top