CORRESPONDENCE TABLES
Correpondence table: ISIC REV. 3 - NACE REV. 1

Current association:
Target: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
Source: ISIC_3 (LBL_NOMENCLATURE_NOT_TRANSLATED)
 

Language:
Select element to display for the classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 1 (NACE Rev. 1, 1990)
 
Select element to display for the classification: ISIC_3 (LBL_NOMENCLATURE_NOT_TRANSLATED)
 

Top