Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
-> M:  VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 
-> 75:  Veterinärverksamhet 
CODE: 75.0
DESCRIPTION: Veterinärverksamhet
REFERENCE TO ISIC REV. 4: 750