Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)
CODE: XIX
DESCRIPTION: XIX. TRIEDA  - ZBRANE A STRELIVO; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO