Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)
CODE: I
DESCRIPTION: I. TRIEDA  - ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY