Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
CODE: M
DESCRIPTION: STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
REFERENCE TO ISIC REV. 4: M