Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
CODE: H
DESCRIPTION: PROMET IN SKLADIŠČENJE
REFERENCE TO ISIC REV. 4: H