Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010
-> 25.94:  Produkcja złączy i śrub 
-> 25.94.11:  Elementy złączne, śruby i wkręty z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane 
CODE: 25.94.11.75
DESCRIPTION: Wkręty samogwintujące ze stali (z wyłączeniem gwintowanych mechanizmów używanych do przekazywania ruchu lub działających jako aktywne części maszyny)
UNIT: kg
DESCRIPTION OF UNIT: DE: Kilogramm; EN: Kilogram; FR: Kilogramme
PRODUCTION TYPE: S
DESCRIPTION OF PRODUCTION TYPE: DE: S (abgesetzte Produktion). Die abgesetzte Produktion muss in Wert und Menge berichtet werden. In bestimmten Fällen ist keine Mengeneinheit angegeben. Dann muss nur der Wert berichtet werden. EN: S (production sold). Production sold should be reported by value and volume. In some cases no volume unit is defined for a heading. In these cases only the value should be reported. FR: S (production commercialisée). La production commercialisée doit être déclarée en valeur et volume. Dans certains cas, aucune unité de volume n'est définie pour le produit et dans ces cas, seule la valeur est à signaler
REFERENCES TO HS/CN: 7318 [ 14 ( 91 + 99 )]