Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
-> C:  PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 
-> 10:  Produkcja artykułów spożywczych 
CODE: 10.5
DESCRIPTION: Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
REFERENCE TO ISIC REV. 4: 105