PRODCOM Lijst 2010
-> 17.12:  Vervaardiging van papier en karton 
-> 17.12.79:  Ander karton (ander dan dat van de soort gebruikt om te worden beschreven, bedrukt of voor andere grafische doeleinden), gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien of van andere anorganische stoffen 
CODE: 17.12.79.55
DESCRIPTION: Multiplexpapier ..., gestreken, waarvan slechts één buitenste laag is gebleekt
UNIT: kg
DESCRIPTION OF UNIT: DE: Kilogramm; EN: Kilogram; FR: Kilogramme
PRODUCTION TYPE: S
DESCRIPTION OF PRODUCTION TYPE: DE: S (abgesetzte Produktion). Die abgesetzte Produktion muss in Wert und Menge berichtet werden. In bestimmten Fällen ist keine Mengeneinheit angegeben. Dann muss nur der Wert berichtet werden. EN: S (production sold). Production sold should be reported by value and volume. In some cases no volume unit is defined for a heading. In these cases only the value should be reported. FR: S (production commercialisée). La production commercialisée doit être déclarée en valeur et volume. Dans certains cas, aucune unité de volume n'est définie pour le produit et dans ces cas, seule la valeur est à signaler
REFERENCES TO HS/CN: 4810 92 30