Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
-> P:  IZGLĪTĪBA 
-> 85:  Izglītība 
CODE: 85.5
DESCRIPTION: Pārējā izglītība
REFERENCE TO ISIC REV. 4: 854