Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
CODE: L
DESCRIPTION: OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
REFERENCE TO ISIC REV. 4: L