Kombinētā Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)
-> XI  XI SADAĻA - TEKSTILS UN TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI 
-> 54  54. NODAĻA - ĶĪMISKIE PAVEDIENI; DEKORATĪVĀS LENTES UN TAMLĪDZĪGI ĶĪMISKIE TEKSTILMATERIĀLI. 
-> 5402  Sintētisko pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), nesagatavota mazumtirdzniecībai, arī sintētiskie monopavedieni ar lineāro blīvumu mazāku par 67 deciteksiem 
CODE: 5402 20 00
DESCRIPTION: - augstas stiprības pavedieni no poliesteriem, arī teksturēti
SUPPLEMENTARY UNIT: -
DESCRIPTION OF SUPPLEMENTARY UNIT: DE: Keine besondere Maßeinheit; EN: No supplementary unit; FR: Pas d'unité supplémentaire