Kombinētā Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)
-> XI  XI SADAĻA - TEKSTILS UN TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI 
CODE: 54
DESCRIPTION: 54. NODAĻA - ĶĪMISKIE PAVEDIENI; DEKORATĪVĀS LENTES UN TAMLĪDZĪGI ĶĪMISKIE TEKSTILMATERIĀLI.