PRODCOM sąrašas 2010
-> 10.72:  Džiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba 
-> 10.72.12:  Meduoliai su imbieru ir panašūs gaminiai; saldieji sausainiai; vafliai ir sausblyniai 
CODE: 10.72.12.59
DESCRIPTION: Vafliai ir sausblyniai (įskaitant sūdytus) (išskyrus visiškai arba iš dalies padengtus ar glaistytus šokoladu arba kitais glaistais, kurių sudėtyje yra šokolado)
UNIT: kg
DESCRIPTION OF UNIT: DE: Kilogramm; EN: Kilogram; FR: Kilogramme
PRODUCTION TYPE: S
DESCRIPTION OF PRODUCTION TYPE: DE: S (abgesetzte Produktion). Die abgesetzte Produktion muss in Wert und Menge berichtet werden. In bestimmten Fällen ist keine Mengeneinheit angegeben. Dann muss nur der Wert berichtet werden. EN: S (production sold). Production sold should be reported by value and volume. In some cases no volume unit is defined for a heading. In these cases only the value should be reported. FR: S (production commercialisée). La production commercialisée doit être déclarée en valeur et volume. Dans certains cas, aucune unité de volume n'est définie pour le produit et dans ces cas, seule la valeur est à signaler
REFERENCES TO HS/CN: 1905 [ 32 ( 91 + 99 )]