Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
-> M:  AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA 
-> 75:  Eläinlääkintäpalvelut 
CODE: 75.0
DESCRIPTION: Eläinlääkintäpalvelut
REFERENCE TO ISIC REV. 4: 750