Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)
-> XI  AFSNIT XI - TEKSTILVARER 
CODE: 63
DESCRIPTION: KAPITEL 63 - ANDRE KONFEKTIONEREDE TEKSTILVARER; HÅNDARBEJDSSÆT; BRUGTE BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG BRUGTE TEKSTILVARER; KLUDE