Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
-> M:  ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 
-> 75:  Veterinární činnosti 
CODE: 75.0
DESCRIPTION: Veterinární činnosti
REFERENCE TO ISIC REV. 4: 750