Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
-> M:  ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
CODE: 73
DESCRIPTION: Рекламна дейност и проучване на пазари
THIS ITEM INCLUDES: Този раздел включва създаване и реализиране на рекламни кампании и поместване на реклами в печатни издания (вестници, списания и др.), реклами излъчвани от електронните медии (радио и телевизия) и други медии, дизайн и изработване на рекламни дисплеи и места за реклама.
REFERENCE TO ISIC REV. 4: 73