METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
 
Layout:

  Select language:
Detail
A  POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
Detail
01  Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima
Detail
01.1  Uzgoj jednogodišnjih usjeva
Detail
01.11  Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja
Detail
01.12  Uzgoj riže
Detail
01.13  Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
Detail
01.14  Uzgoj šećerne trske
Detail
01.15  Uzgoj duhana
Detail
01.16  Uzgoj predivog bilja
Detail
01.19  Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva
Detail
01.2  Uzgoj višegodišnjih usjeva
Detail
01.21  Uzgoj grožđa
Detail
01.22  Uzgoj tropskog i suptropskog voća
Detail
01.23  Uzgoj agruma
Detail
01.24  Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća
Detail
01.25  Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća
Detail
01.26  Uzgoj uljanih plodova
Detail
01.27  Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka
Detail
01.28  Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja
Detail
01.29  Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva
Detail
01.3  Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
Detail
01.30  Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
Detail
01.4  Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
Detail
01.41  Uzgoj muznih krava
Detail
01.42  Uzgoj ostalih goveda i bivola
Detail
01.43  Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi
Detail
01.44  Uzgoj deva i ljama
Detail
01.45  Uzgoj ovaca i koza
Detail
01.46  Uzgoj svinja
Detail
01.47  Uzgoj peradi
Detail
01.49  Uzgoj ostalih životinja
Detail
01.5  Mješovita proizvodnja
Detail
01.50  Mješovita proizvodnja
Detail
01.6  Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva
Detail
01.61  Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva
Detail
01.62  Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
Detail
01.63  Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta)
Detail
01.64  Dorada sjemena za sjemenski materijal
Detail
01.7  Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima
Detail
01.70  Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima
Detail

Page 1/25  
Top