METADATA
Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
 
Layout:

  Select language:
Detail
A  AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT
Detail
01  Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
Detail
01.1  Cultivarea plantelor nepermanente
Detail
01.11  Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
Detail
01.12  Cultivarea orezului
Detail
01.13  Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
Detail
01.14  Cultivarea trestiei de zahăr
Detail
01.15  Cultivarea tutunului
Detail
01.16  Cultivarea plantelor pentru fibre textile
Detail
01.19  Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
Detail
01.2  Cultivarea plantelor din culturi permanente
Detail
01.21  Cultivarea strugurilor
Detail
01.22  Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
Detail
01.23  Cultivarea fructelor citrice
Detail
01.24  Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
Detail
01.25  Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
Detail
01.26  Cultivarea fructelor oleaginoase
Detail
01.27  Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
Detail
01.28  Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
Detail
01.29  Cultivarea altor plante permanente
Detail
01.3  Cultivarea plantelor pentru înmulţire
Detail
01.30  Cultivarea plantelor pentru înmulţire
Detail
01.4  Creşterea animalelor
Detail
01.41  Creşterea bovinelor de lapte
Detail
01.42  Creşterea altor bovine
Detail
01.43  Creşterea cailor şi a altor cabaline
Detail
01.44  Creşterea cămilelor şi a camelidelor
Detail
01.45  Creşterea ovinelor şi caprinelor
Detail
01.46  Creşterea porcinelor
Detail
01.47  Creşterea păsărilor
Detail
01.49  Creşterea altor animale
Detail
01.5  Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
Detail
01.50  Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
Detail
01.6  Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
Detail
01.61  Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
Detail
01.62  Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
Detail
01.63  Activităţi după recoltare
Detail
01.64  Pregătirea seminţelor
Detail
01.7  Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
Detail
01.70  Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
Detail

Page 1/25  
Top