METADATA
Classification of Types of Constructions (CC 1998)
 
Layout:

  Select language:
Detail
1  Ēkas
11  Dzīvojamās mājas
111  Viena dzīvokļa mājas
1110  Viena dzīvokļa mājas
Detail
112  Divu vai vairāku dzīvokļu mājas
1121  Divu dzīvokļu mājas
Detail
1122  Triju un vairāku dzīvokļu mājas
Detail
113  Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas
1130  Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas
Detail
12  Nedzīvojamās ēkas
121  Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas
1211  Viesnīcu ēkas
Detail
1212  Citas īslaicīgas apmešanās ēkas
Detail
122  Biroju ēkas
1220  Biroju ēkas
Detail
123  Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas
1230  Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas
Detail
124  Satiksmes un sakaru ēkas
1241  Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tām saistītās ēkas
Detail
1242  Garāžu ēkas
Detail
125  Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas
1251  Rūpnieciskās ražošanas ēkas
Detail
1252  Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas
Detail
126  Plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas
1261  Plašizklaides pasākumu ēkas
Detail
1262  Muzeji un bibliotēkas
Detail
1263  Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas
Detail
1264  Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas
Detail
1265  Sporta ēkas
Detail
127  Citas nedzīvojamās ēkas
1271  Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas
Detail
1272  Kulta ēkas
Detail
1273  Vēsturiskie vai aizsargājamie pieminekļi
Detail
1274  Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas
Detail
2  Inženierbūves
21  Transporta būves
211  Šosejas, ielas un ceļi
2111  Šosejas
Detail
2112  Ielas un ceļi
Detail
212  Sliežu ceļi

Page 1/2  
Top