METADATA
PRODCOM Lista 2017-2018

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.85   Proizvodnja gotove hrane i jela    
    10.85.11   Gotova jela na bazi mesa, jestivih mesnih otpadaka i ostataka ili krvi
   
    10.85.12   Gotova jela na bazi ribe, rakova i mekušaca
   
    10.85.13   Gotova jela na bazi povrća
   
    10.85.14   Gotova jela na bazi tjestenine
   
    10.85.19   Ostala gotova hrana i jela
   

Page 1/1  
Top