METADATA
PRODCOM Listesi 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
32.50   Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı    
    32.50.11   Dişçilikte kullanılan araç-gereç ve cihazlar
   
    32.50.12   Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletleri
   
    32.50.13   Şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerleri; göz tedavisiyle ilgili aletler ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer araç-gereç ve cihazlar
   
    32.50.21   Terapik alet ve cihazlar; solunum cihazları
   
    32.50.22   Suni eklemler; ortopedik cihazlar; protez dişler; dişçilikle ilgili bağlantı parçaları; başka yerde sınıflandırılmamış suni uzuvlar
   
    32.50.23   Protezlerin ve ortopedik cihazların parça ve aksesuarları
   
    32.50.30   Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlikle ilgili mobilyalar; berber koltukları ve benzeri sandalyeler ile bunların parçaları
   
    32.50.41   Kontak lensler; herhangi bir malzemeden göz kusurlarını gidermek için gözlük camları
   
    32.50.42   Gözlükler ve benzerleri (düzeltici, koruyucu ve diğer amaçlı)
   
    32.50.43   Gözlük ve benzerleri için çerçeveler
   
    32.50.44   Gözlük ve benzerleri için çerçeve parçaları
   
    32.50.50   Tıbbi veya cerrahi amaçlı diğer ürünler
   

Page 1/1  
Top