METADATA
PRODCOM Listesi 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı    
    28.30.10   Yaya kontrollü traktörler
   
    28.30.21   Traktörler, motor gücü ≤ 37 kW olanlar
   
    28.30.22   Traktörler, motor gücü > 37 kW fakat motor gücü ≤ 59 kW olanlar
   
    28.30.23   Traktörler, motor gücü > 59 kW olanlar
   
    28.30.31   Pulluklar
   
    28.30.32   Tırmıklar, skarifikatörler (kazıyıcılar), kültivatörler, ot temizleyiciler ve çapa makineleri (elle kullanılanlar hariç)
   
    28.30.33   Mibzerler, fide ve fidan dikim makineleri
   
    28.30.34   Gübre yayma ve saçma makineleri
   
    28.30.39   Diğer toprak makineleri
   
    28.30.40   Çim biçme makineleri, çimenlik, park veya spor sahaları için
   
    28.30.51   Başka yerde sınıflandırılmamış çim biçme makineleri (traktörlere monte etmek için kesici barlar dahil)
   
    28.30.52   Saman yapma makineleri
   
    28.30.53   Ot ve saman balyalama makineleri (ot ve samanları toplayıp demet ve balya yapmaya özgü olanlar dahil, balyaları kaldırma fonksiyonu dahil)
   
    28.30.54   Kök ve yumru hasat makineleri
   
    28.30.59   Başka yerde sınıflandırılmamış hasat ve harman makineleri
   
    28.30.60   Sıvı veya toz atma, dağıtma veya püskürtme makineleri, tarım veya bahçecilik için
   
    28.30.70   Kendinden yüklemeli veya kendinden boşaltmalı römork veya yarı römorklar (tarım için)
   
    28.30.81   Temizleme, tasnif etme veya derecelendirme makineleri (yumurta, meyve ve diğer tarımsal ürünler için) (tohum, tahıl veya kuru baklagiller hariç)
   
    28.30.82   Süt sağma makineleri
   
    28.30.83   Hayvan yemi hazırlama makineleri ve cihazları
   
    28.30.84   Civcivler için ana makineleri ve kuluçka makineleri
   
    28.30.85   Kümes hayvanları muhafaza makineleri
   
    28.30.86   Başka yerde sınıflandırılmamış tarım, bahçecilik, ormancılık, kümes hayvancılığı veya arıcılık amaçlı makineler
   
    28.30.91   Başka yerde sınıflandırılmamış hasat ve harman makinelerinin parçaları
   
    28.30.92   Toprak makinelerinin parçaları
   
    28.30.93   Diğer tarım makinelerinin parçaları
   
    28.30.94   Başka yerde sınıflandırılmamış süt ve süt ürünleri makinelerinin parçaları
   

Page 1/1  
Top