METADATA
PRODCOM Listesi 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.22   Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı    
    28.22.11   Başka yerde sınıflandırılmamış vinç palangaları ve yük asansörleri
   
    28.22.12   Maden ocağı ağızlarına kurulan bocurgatlar; özellikle yeraltı kullanımları için tasarlanmış bocurgatlar; diğer bocurgatlar; demir ırgatlar
   
    28.22.13   Krikolar; taşıtları kaldırmak için kullanılan kaldırma tertibatları (araç liftleri vb.)
   
    28.22.14   Kaldırma ve taşıma kuleleri; vinçler; hareketli kaldırma kafesleri, portal vinçler (tekerlekli büyük taşıyıcılar) ve vinçli küçük yük arabaları (vinçli kamyonlar hariç)
   
    28.22.15   Forkliftler (çatallı kaldırıcı), diğer yük arabaları; demir yolu platformlarında kullanılan türde çekiciler
   
    28.22.16   Asansörler, skipli yük asansörleri, yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar
   
    28.22.17   Pnömatik ve diğer devamlı hareketli asansör ve konveyörler (eşya veya malzeme taşımak için)
   
    28.22.18   Diğer kaldırma, taşıma, yükleme veya boşaltma makineleri
   
    28.22.19   Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının parçaları
   
    28.22.20   Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar (vinç, ekskavatör ve benzerleri için)
   

Page 1/1  
Top