METADATA
PRODCOM Listesi 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
12.00   Tütün ürünleri imalatı    
    12.00.11   Tütünden veya tütün ikamelerinden puro, uçları açık puro, sigarillo (küçük puro) ve sigaralar
   
    12.00.19   Diğer imal edilmiş tütün ve ikameleri; homojenize veya yeniden yapılandırılmış tütünler; tütün ekstreleri ve esansları
   

Page 1/1  
Top