METADATA
PRODCOM Listesi 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.51   Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı    
    10.51.30   Tereyağı ve süt ürünleri, sürülebilir olanlar    
       10.51.30.30   Tereyağı (ağırlığına göre, yağ içeriği ≤ % 85 olan)
    Detail
       10.51.30.50   Tereyağı (ağırlığına göre, yağ içeriği > % 85 olan) ve sütten türetilen diğer katı ve sıvı yağlar (ağırlığına göre, yağ içeriği < % 80 olan sürülebilir süt ürünleri hariç)
    Detail
       10.51.30.70   Sürülebilir süt ürünleri (ağırlığına göre, yağ içeriği < % 80 olan)
    Detail

Page 1/1  
Top