METADATA
PRODCOM Listesi 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.11   Etin işlenmesi ve saklanması    
    10.11.11   Büyükbaş hayvan eti, taze veya soğutulmuş
   
    10.11.12   Domuz eti, taze veya soğutulmuş
   
    10.11.13   Koyun eti, taze veya soğutulmuş
   
    10.11.14   Keçi eti, taze veya soğutulmuş
   
    10.11.15   At ve diğer at türü hayvanların etleri, taze veya soğutulmuş
   
    10.11.20   Büyükbaş hayvanlar ile domuz, koyun, keçi, at ve diğer at türü hayvanların yenilebilir sakatatları, taze veya soğutulmuş
   
    10.11.31   Büyükbaş hayvanların etleri, dondurulmuş
   
    10.11.32   Domuz eti, dondurulmuş
   
    10.11.33   Koyun eti, dondurulmuş
   
    10.11.34   Keçi eti, dondurulmuş
   
    10.11.35   At ve diğer at türü hayvanların etleri, dondurulmuş
   
    10.11.39   Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar, taze, soğutulmuş ve dondurulmuş
   
    10.11.41   Posttan elde edilen yağlı yünler, yıkanmış yapağı dahil
   
    10.11.42   Ham post ve deriler, bütün halde (büyükbaş veya at türü hayvanların)
   
    10.11.43   Ham post ve deriler, bütün halde olanlar hariç (büyükbaş veya at türü hayvanların)
   
    10.11.44   Ham post ve deriler (koyun ve kuzuların)
   
    10.11.45   Ham post ve deriler (keçi ve oğlakların)
   
    10.11.50   Katı yağlar (büyükbaş hayvanlardan, koyunlardan, keçilerden ve domuzlardan elde edilenler)
   
    10.11.60   İşlenmemiş sakatatlar, yenilemeyen
   

Page 1/1  
Top