METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
33.14   Reparation av elapparatur    
    33.14.11   Tjänster avseende reparation och underhåll av elmotorer, generatorer och transformatorer samt eldistributions- och elkontrollapparater
   
    33.14.19   Tjänster avseende reparation och underhåll av annan elapparatur för yrkesmässigt bruk
   

Page 1/1  
Top