METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
32.99   Diverse övrig tillverkning    
    32.99.11   Skyddshjälmar och andra säkerhetsprodukter
   
    32.99.12   Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; stiftpennor
   
    32.99.13   Tuschpennor; reservoarpennor och liknande pennor
   
    32.99.14   Satser med skrivmateriel, pennskaft o.d.; delar till sådana artiklar
   
    32.99.15   Blyerts-, anilin- och färgpennor, blyerts-, anilin- och färgstift, grifflar, pastellkritor och andra färgkritor, ritkol, skriv- och ritkrita samt skräddarkrita
   
    32.99.16   Skrivtavlor; datumstämplar, sigillstämplar och pagineringsstämplar och liknande handstämplar; färgband för skrivmaskiner och liknande färgband; färgdynor
   
    32.99.21   Paraplyer och parasoller; promenadkäppar, sittkäppar, piskor o.d.
   
    32.99.22   Delar, beslag och tillbehör till paraplyer och parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor o.d.
   
    32.99.23   Knappar; blixtlås
   
    32.99.24   Knappformar och andra delar till knappar; knappämnen; delar till blixtlås
   
    32.99.30   Varor av människohår; liknande varor av textilmaterial
   
    32.99.41   Cigarettändare och andra tändare; rökpipor, cigarr- och cigarettmunstycken samt delar till sådana
   
    32.99.42   Delar till cigarettändare och andra tändare; pyrofora legeringar; varor av brännbara ämnen
   
    32.99.43   Flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen till cigarettändare, i behållare med en rymd av högst 300 cm3
   
    32.99.51   Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande artiklar, inkl. trolleri- och skämtartiklar
   
    32.99.52   Kammar, hårspännen o.d.; hårnålar, hårklämmor; papiljotter; raffräschissörer samt beslag och lock till sådana
   
    32.99.53   Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstrationsändamål
   
    32.99.54   Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d.
   
    32.99.55   Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till sådana varor
   
    32.99.59   Övriga artiklar, ej hänförliga till andra grupper
   

Page 1/1  
Top