METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
32.50   Tillverkning av medicinsk och dental utrustning    
    32.50.11   Instrument och apparater för dentalt bruk
   
    32.50.12   Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk eller för laboratoriebruk
   
    32.50.13   Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för oftalmologiskt bruk, andra instrument och apparater
   
    32.50.21   Terapeutiska instrument och apparater; andningsapparater
   
    32.50.22   Konstgjorda leder; ortopediska artiklar; konstgjorda tänder; tandprotesartiklar; andra konstgjorda kroppsdelar
   
    32.50.23   Delar till dessa; delar och tillbehör till proteser och ortopediska artiklar
   
    32.50.30   Möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk; frisörstolar och liknande stolar samt delar till dessa
   
    32.50.41   Kontaktlinser; glasögonlinser
   
    32.50.42   Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål
   
    32.50.43   Bågar och infattningar för glasögon e.d.
   
    32.50.44   Delar till bågar och infattningar för glasögon e.d.
   
    32.50.50   Andra artiklar för medicinskt eller kirurgiskt bruk
   

Page 1/1  
Top